Make your own free website on Tripod.com

     
 

Home
Oran Rotary
Hizmetlerimiz
Projelerimiz
Rotary Nedir?
Linkler
Erişim

 

   

Rotary Nedir?

 

 

 1. ROTARY'NİN AMACI
   
 2. ROTARY KELİMESİNİN TANIMI
   
 3. RESMİ ROTARY BAYRAĞI
   
 4. ROTARY'NIN ÇARKLI AMBLEMİ
   
 5. SEKRETERYA
   
 6. ROTARY' DE "İLK" LER
   
 7. ROTARY'NİN AMACI
   
 8. ROTARY SLOGANLARI
   
 9. ROTARY' DE YÜZDE YÜZ DEVAM KURALI
   
 10. DÖRTLÜ DENEY
   
 11. PAUL HARRİS HEM İLK HEM İLK DEĞİL
   
 12. İLK İSİM VEYA TAKMA ADLARLA HİTAP ETME KURALI
   
 13. HİZMET VERMENİN DÖRT YOLU
   
 14. ROTARIAN DERGİSİ VE BÖLGE DERGİLERİ
   
 15. BİR ROTARYENiN ULUSLARARASI SORUMLULUKLARI
   
 16. STANDARD KULÜP ANA TÜZÜĞÜ
   
 17. ÜYE TEKLİFİ
   
 18. ROTARY KULÜPLERİNDE KADINLAR
   
 19. ULUSLARARASI ROTARY DÜNYA BAŞKANLIĞI OFİSİ
   
 20. ROTARY İLK'LERİNDEN BAŞKA ÖRNEKLER
   
 21. 711 NO' LU ODA - ROTARY'NİN DOĞUM YERİ
   
 22. DÜNYA ANLAYIŞ AYI
   
 23. DÜNYA ANLAYIŞI İÇİN ROTARY ÖDÜLÜ
   
 24. ROTARY' DE SINIFLANDIRMA PRENSİBİ
   
 25. KULÜP BAYRAKLARININ KARŞILIKLI DEĞİŞİMİ
   
 26. DEVAMSIZLIK HAKKINDA KURALLAR
   
 27. ROTARY' Yİ YENİ ÜYELERLE PAYLAŞMA
   
 28. DEĞİŞİKLİKLERE KARŞI HOŞGÖRÜYLE BAKABİLMEK
   
 29. OLAĞAN DIŞI TELAFİ TOPLANTILARI
   
 30. MESLEK HİZMETLERİ
   
 31. ROTARY EŞLERİ
   
 32. ROTARY COĞRAFYASI İLE iLGİLİ BAZI GERÇEKLER
   
 33. KULÜP TOPLANTILARINDA SAYGI DURUŞU
   
 34. EL KİTABI
   
 35. ROTARY'DE DOSTLUK İMKANLARI YARATMAK
   
 36. KULÜPTE ŞARKI SÖYLEME
   
 37. KIDEMLİ FAAL ÜYELİK
   
 38. ONUR ÜYELİĞİ
   
 39. ROTARY INTERNATIONAL ÜYELİĞİ
   
 40. BÖLGE GUVERNÖRÜ
   
 41. ULUSLARARASI ASAMBLE
   
 42. BÖLGE ASAMBLESİ
   
 43. BÖLGE KONFERANSI
   
 44. GELECEK DÖNEM BAŞKANLARI EĞİTİM SEMİNERİ
   
 45. GENÇLİK MÜBADELE PROGRAMI
   
 46. HİÇBİR ÖZEL HAK ve ÜSTÜNLÜĞÜN BULUNMAMASI
   
 47. HER ROTARYENİN GENÇLERE BİR ÖRNEK OLMASI
   
 48. DÜNYA TOPLUM HİZMETİ
   
 49. ROTARY KULÜPLERİNDE KADIN GURUPLARI
   
 50. OKUR YAZARLIK EĞİTİMİ
   
 51. YAŞLILARA İLGİ
   
 52. ULUSLARARASI KONVANSİYONLAR
   
 53. BÖLGESEL KONFERANSLAR
   
 54. ÜLKELERARASI KOMİTELER
   
 55. R.I.B.I.
   
 56. YASAMA KONSEYİ
   
 57. DÜNYA DOSTLUK FAALİYETLERİ
   
 58. ROTARY DOSTLUK MÜBADELESİ
   
 59. ROTARY GENÇ LİDERLER YETİŞTİRME PROGRAMI (RYLA)
   
 60. ROTARY KIRSAL HİZMETLER PROGRAMI
   
 61. ROTARY GÖNÜLLÜLERİ
   
 62. INTERACT
   
 63. ROTARACT
   
 64. ROTARY' DEKİ DİĞER İLKLER
   
 65. ULUSLARARASI ROTARY GENEL SEKRETERLİĞİ
   
 66. ROTARY'DE BAŞKAN SEÇİMİ
   
 67. YILLARA GÖRE ROTARY TEMALARI
   
 68. SEÇİM PROPAGANDASI YASAĞI
   
 69. ROTARY VAKFININ BAŞLANGICI
   
 70. ROTARY VAKFI DAİMİ FONU
   
 71. İYİ NİYET ELÇİLİĞİ BURSLARI
   
 72. AFET YARDIMLARI PROGRAMI
   
 73. (GSE) GRUP İNCELEME PROGRAMLARI (GİM)
   
 74. SAĞLIK, AÇLIK, İNSANLIK YARDIMLARI (3-H) PROGRAMI
   
 75. EŞLEŞTİRİLMİŞ BAĞIŞLAR
   
 76. CARL. R MILLER ARAŞTIRMA BAĞIŞLARI
   
 77. POLIO PLUS
   
 78. ROTARY'NİN BARIŞ PROGRAMLARI
   
 79. PAUL HARRİS DOSTLARI
   
 80. DEĞERLİ HİZMET TAKDİRNAMESİ ve SEÇKİN HİZMET ÖDÜLÜ
   
 81. ROTARY'DE HALKLA İLİŞKİLER
   
 82. ROTARY AMBLEMİNİN KULLANIMI
   
 83. ÖZEL ROTARY GÜNLERİ VE TAKVİMİ
   
 84. ROTARY'NİN YAYGINLAŞTIRILMASI
   

 

Rotary'nin amacı

Rotary'nin amacı, hizmet etme idealini, bütün değerli girişimlerin temeli olarak teşvik etmek, geliştirmek ve özellikle

• Tanışıklığın geliştirilmesinin bir hizmet fırsatı sayılması,

• İş ve meslekte yüksek ahlak standartlarının uygulanmasını, bütün yararlı iş ve mesleklerin değerinin kabul ve takdir edilmesini ve her Rotaryenin, kendi işini ve mesleğini topluma hizmet için bir fırsat sayarak yüceltmesini,

• Her Rotaryenin Hizmet idealini kişisel yaşamında, mesleki yaşamında ve toplumsal yaşamında uygulanmasını,

• Hizmet idealinde birleşmiş çeşitli iş ve meslek sahipleri arasında dünya çapında dostluk ilişkileri kurmak suretiyle uluslararası karşılıklı anlayışı, iyi niyet ve barışı teşvik etmek ve geliştirmektir.

 

ROTARY İŞ VE MESLEK SAHİPLERİNİN TOPLUMA HİZMET KURULUŞUDUR.

 ROTARY KELİMESİNİN TANIMI

"Rotary" denilen kuruluşu nasıl tanımlarsınız? Rotary kulüplerinin sayısız özellikleri yanında sayıları milyonları aşan Rotaryenlerin faaliyetlerini tanımlamak öyle birkaç cümle ile anlatılabilecek şey değil. Rotary hizmetlerinin nitelikleri, uluslararası bir kuruluş olması, güçlü dostluk bağları, çeşitli mesleklerin temsil edilişi iyi niyetin geliştirilmesi ve dünya anlayışı, yüksek ahlaki değerlerin önemsenmesi diğer insanlarla ilgilenme ve daha birçok belirgin özelliklerin tümünü içerir bir tanımlama bulmak gerçekten güçtür.

1976 yılında Rotary lnternational Yönetim Kurulu Rotary'nin temel görünüşünün tam bir tanımını yaptırmak ister. Bunun üzerine, o sırada Rotary'de halkla ilişkiler komitesinde görevli üç kişilik bir guruptan Rotary'yi tek bir cümle ile tanımlamaları istenir. Çeşitli taslaklar üzerinde yapılan çalışmalar sonunda aşağıda yazılı olan tanımlama ortaya çıkar. Bu tanımlama çeşitli Rotary yayınlarında bugüne kadar kullanılagelmiştir.

"ROTARY, İnsanlığa hizmet vermek, her meslekten yüksek ahlaki standartları yüceltmek ve dünyada barış ve iyi niyeti yaymak amacıyla dünyadaki iş ve meslek adamlarının birleşmelerinden meydana gelmiş bir kuruluştur".

"Rotary Kulübü Nedir?" diye soranlara yukarıda yazılı bu cümle ile cevap vermek amacıyla bu cümleyi ezberlemeye gerçekten değer.

 

RESMİ ROTARY BAYRAĞI

Amerika Birleşik Devletlerinin Texas Eyaleti, Dallas şehrinde 1929 yılında yapılan Uluslararası Rotary Konvansiyonunda Rotary'yi temsil edecek bir Flama, resmen kullanılacak bir Rotary bayrağı olarak kabul edildi. Bu Rotary bayrağında beyaz bir zemin üzerinde altın renginde bir çark amblemi beyaz bayrağın ortasında yer alıyordu. Rotary çarkının çerçevesi koyu mavi renkte idi. Bu çarkın üzerinde alt ve süt tarafından yazılı olan "Rotary" ve "international" kelimeleri de altın renkli idi. Çarkın göbeğindeki mil ve kama yuvası ise beyaz renkte idi.

İlk resmi Rotary bayrağı, 1915 yılının Ocak ayında Kansas City Missouri Kentinde dalgalandı. 1922 yılında küçük bir Rotary flaması Güney Kutbuna Amiral Richard Bryd tarafından dikildi. Amiral Byrd Virginia Eyaletinin Winchester şehri Rotary kulübü üyesiydi. Bundan dört yıl sonra ise, Rotary flaması ile Kuzey Kutbuna giden aynı kişi, yani Amiral Byrd idi.

Rotary Kulüplerinin bazıları resmi Rotary bayrağını bir sancak gibi her kulüp toplantısında asarlar. Böyle durumlarda, bayrak üzerinde çark ambleminin üzerine "Rotary Kulüp" yazısını ve amblemin altına de şehir, eyalet ve ülke adının yazılması uygun olur.

Rotary Bayrağı, bugün Rotary Dünya Merkezinde her zaman için asılıdır ve dalgalanmaktadır. Bir de, her Rotary Konvansiyonunda ve Uluslararası Rotary'nin resmi organizasyonu olarak düzenlenen toplantılarında bu bayrak mutlaka asılmalı ve dalgalanmalıdır.

 

ROTARY'NIN ÇARKLI AMBLEMİ

Rotary'nin ilk günlerinden beri kullanılagelen tek sembolü bir 'ÇARK' olmuştur. Bu çarkın ilk çizimi Chicago'lu bir Rotaryen olan Montague Bear tarafından yapılmıştır. Mesleği oymacılık olan Montague'nün yaptığı ilk çizim, etrafında toz ve hareket olduğunu gösteren birkaç çizgisi olan basit bir vagon tekerleği idi. Bu çizimdeki 'Çark', "Uygarlık ve hareket" anlamını taşıyordu. Kurulan ilk Rotary kulüplerinin çoğunun kullandığı başlıklı yazı kağıtlarında ve yayınlarında değişik biçimlerde yagon tekerleği vardı. Sonunda, 1922 yılında sadece Rotaryenlerin sembolü olacak tek bir çark şeklinin benimsenmesine karar verildi. Böylece, 1923 yılında 24 adet dişli ve altı adet tekerlek parmağı olan bugünkü çark, Uluslararası Rotary tarafından benimsendi. Ancak, bir değişiklik de daha sonradan yapıldı. Bir kısım mühendisler, herhangi bir çarkın dönebilmesi ve iş yapabilmesi için çark merkezinin ortasında "kama yuvası" bulunması gerektiğini; bu olmadığı takdirde çark ve dişlerin ana şaftan güç alamayacağını belirttiler. Bunun üzerine, 1923 yılında bu çark göbeğine bir de kama yuvası eklendi ve böylece son şeklini alarak Uluslararası Rotary'nin amblemi resmen benimsenmiş ve kabul edilmiş oldu.

 

SEKRETERYA

Çoğu Rotaryenler Sekreterya'yı Evonston'daki (Illinois) Ri Dünya Merkezi'nin bir başka ismi olarak kabul ederler. Aslında, Sekreterya bundan biraz daha fazla anlam taşır. Dünya Merkezi'nin tümünü içermenin yanı sıra, Sekreterya Rl'nın düzenli ve etkin bir şekilde faaliyet göstermesi için çalışan yaklaşık 500 kişiyi de kapsar. Ayrıca, Genel Sekreter ve ekibinin bütün çalışmalarını da tanımlayan bir terimdir. Sekreterya, daha önce Şube ofisleri olarak tanımlanan dünya üzerindeki 8 Rotary Hizmet Merkezlerinin tamamını, bu merkezlerde çalışan bütün personeli ve Rotary Vakfına tahsisli personeli içine alır. Tek amacı kulüplere, bölgelere, Rl'nın idari ofislerine ve Rotary Vakfına hizmet vermektir. Evanston'da "One Rotary Center" adlı bir binada bulunan Rl Dünya Merkezi, Sekreterya'nın da merkezidir. 

 

ROTARY'DE "İLK" LER

- Dünyada ilk Rotary Kulübü toplantısı Amerika Birleşik Devletlerinin lllinois Eyaleti, Chicago şehrinde 23 Şubat 1905 tarihinde yapıldı.

- Rotaryenlerin birlikte resmi öğle yemeği yeme geleneği ilk olarak 1909 yılında kurulan California Oakland Rotary kulübünce başlatıldı.

- İlk Rotary Konvansiyonu 1910 yılında Chicago'da yapıldı.

- Amerika Birleşik devletleri dışında kurulan ve kabul edilen ilk Rotary Kulübü 1910 yılında Kanada, Manitoba Eyaletinde Winnipeg Rotary Kulübüdür.

- Kuzey Amerika dışında kurulan ilk Rotary Kulübü, 1911 yılında Irlanda'da kurulan Dublin Rotary Kulübüdür.

- Konuşma dili İngilizce olmayan ilk Rotary Kulübü 1916 yılında kurulan Küba'da Havana Rotary Kulübüdür.

- Güney Amerika'da kayıtlı ilk Rotary Kulüp, 1918 yılında Uruguay'da kurulan Montevideo Rotary kulübüdür.

- Asya'da kayıtlı ilk Rotary Kulüp, 1919 yılında Filipinlerde kurulan Manila Rotary Kulübüdür.

- Afrika kıtasında kayıtlı ilk Rotary Kulübü, 1921 yılında Güney Afrika'da kurulan Johannesburg Rotary Kulübüdür.

- Avusturalya kıtasında kayıtlı ilk Rotary Kulübü, 1921 yılında kurulan Melbourne Rotary Kulübüdür.

 

ROTARY'NİN AMACI

Dünyanın bazı bölgelerinde her haftalık normal toplantıların açılışında tüm üyeler ayağa kalkarak Rotary'nin amacını yüksek sesle ve hep birlikte okurlar. Rotary'nin ana tüzüğünde yazılı olan bu amaçlar. Rotaryenlerin kendi büroları veya çalıştıkları yerlerde duvara asılı olarak da bulunur.

Rotary'nin amaçları hep bu şekilde ifade edilegelmiş değildir. 1906 yılında yapılan ilk kuruluşta üç amaç belirtilmişti: İş, iyi dostluk ve toplumun yararlarının gözetilmesi ve ilerlemesi amaçlar hedeflenmişti. 1910 yılına gelindiğinde, "Rotary'nin genişletilmesine daha çok önem verildiğinden, amaçların sayısı beşe çıkmıştı. 1915 yılında amaçların sayısı altı oldu. 1918 yılında amaçlar yeniden kaleme alında ve sayısı dörde indirildi. Bundan dört yıl sonra tekrar altıya çıkarıldı ve 1927 yılında yeniden değiştirildi.

En sonunda, 1935 yılında yapılan Mexico Konvansiyonunda bu altı amaç yeniden yazılarak sayısı dörde indirildi. En son değişiklik 1951 yılında bu amaçlar süzülerek birleştirildi ve tek bir amaca, ama dört ayrı yolu hedefleyen tek bir amaç olarak yeniden ifade edildi. Rotary'nin amacı anahtar sözcük "HİZMET İDEALİ" kavramında yatar. bu ideal, kişinin tüm yaşamında başkalarına karşı düşünceli ve yardıma hazır davranış olarak özetlenebilir. Rotary amacının gerçek anlamı da budur. 

 

ROTARY SLOGANLARI

1911 yılı Ağustos'unda Oregon Eyaletinin Portland şehrinde yapılan ikincij Rotary Konvansiyonunda Uluslararası Rotary'nin benimseyip onayladığı ilk solgan "He Profits Most Who Serves best" sözcükleriyle ifade edilen bu söz, hizmet amaçlı bir kulüp olan Rotary'nin felsefesini "En iyi hizmet eden, en çok yararlanır" diyerek özlü bir şekilde ifade ediyordu.

Bu cümle ilk defa Şikagolu bir Rotaryen olan Art Sheldon tarafından 1910 yılında yaptığı bir konuşmadan alınıp az bir değişiklik yapılmıştı. Konuşmanın aslında "Dostlarına en iyi hizmeti veren en çok kazançlı çıkar" deniliyordu. Aynı günlerde Mmnesota Eyaletinin Menneapolis şehri Rotary Kulübü başkanı Ben Collinsise, bir Rotary kulübü kurmanın en uygun yolunun kendi kulübünün benimsemiş olduğu prensibini kabul etmekten geçtiğini ifade ederek "Kendin değil Hizmet önemlidir" cümleciği ile ana felsefeyi kısaca özetlemiştir.

1950 yılında Detroit şehrinde yapılan Rotary Konvansiyonunda işte bu iki söz, az değiştirilerek ve birleştirilerek tek bir slogan haline gelmiş ve ifadesini: "KENDİNDEN ÖNCE HİZMET" sloganında bulmuş ve "En iyi hizmeti veren en çok yararlanır" cümlesi ile rotaryenlerin resmi sloganına dönüşmüştür.

1989 yılı Yasama Konseyi sırasında Rotary'nin esas sloganı olarak kabul edilen ve en az ve öz sözcükle ifadesini bulan

"KENDİNDEN ÖNCE HİZMET"

sözü, Rotary felsefesini ve bencillik taşımayan gönüllü hizmet amacını en veciz şekilde ifade ettiği için kabul edilip onaylandı.

ROTARY'DE YÜZDE YÜZ DEVAM KURALI

Güçlü ve aktif bir Rotary kulübü olabilmek için Rotary toplantılarında kesintisiz olarak devam etmek şarttır. Rotaryenlerin devam konusuna verdikleri önem, 1922 yılında Uluslararası Rotary'nin toplantılara düzenli katılma konusunda açtığı bir yarışma ile ilk defa dünya Rotaryenlerine duyuruldu. Dünyadaki tüm Rotaryenler yüzde yüzlük bir katılma oranı için yarıştılar ve binlerce Rotaryen üst üste birkaç yıl bu devam başarısını elde ettiler. Rotaryenler gerek kendi kulüplerinde, gerekse başka Rotary kulüplerinde, bu yüzde yüzlük katılım oranına erişme başarılarını gururla anlatır ve bu rekorlarını anlatmaktan büyük bir haz d uyarlar.

Gerçekte Rotary kuralları, üyelerinin en az yüzde altmışlık bir katılım oranını bulmalarını yeterli görmekteyse de, yüzde yüzlük bir katılımın en istenilen bir devamlılık yüzdesi olduğu konusunda hiç şüphe yoktur. Rotary'de toplantılara tüm üyelerin gelmesi ve toplantıda bulunması özellikle aranır ve istenir, çünkü Rotary üyelerinin her biri kendi meslek veya iş alanında o mesleğin veya o işin temsilcisi durumundadır. Bu nedenle, toplantıda tek bir üyenin bile bulunmaması o toplantının belirli meslek veya iş dalında temsil edilmemiş olması o üyenin dostluğunun o toplantıda yokluğunun duyulması sonucunu doğurur.

Zaman zaman toplantıya katılmama nedenleri doğrultusunda, katılmayana kredi puanı verilerek Rotaryenleri devamlılık konusunda yüreklendirmek için teklifler yapılmıştır. Topluma hizmet için, jüri görevleri için bir iş toplantısına giden üye için veya uzak yerlerde tatile gidenler, gemide yolculukta olanlar, hasta olanlar veya benzeri özel nedenlerle toplantılara katılamayanların toplantıda var imiş gibi puanlandırılmaları konusu hep tartışıla gelmiştir. Çünkü gerçek şudur ki, toplantıya katılmayan bir Rotaryenin hiçbir mazereti kabul edilemez ve toplantıya katılmayan bir üye, neden ne olursa olsun, katılmış varsayılarak puan alamaz.

Ancak, bazı özel durumlarda, yani bir Rotaryenin bir başka tür Rotary faaliyetine katılmış olması halinde o üyeye toplantıda bulunmuş gibi kredi puanı verilmesi mümkün olabilir. Örneğin, bir Rotaryen bir başka yerde bir interact veya Rotaract toplantısında görevli bulunması istenmişse toplantıya katılmış gibi işlem görür. Yine bir rotaryen, Rotary bölge Konferansına katılmış ise, Bölge Assamblesine gitmiş ise, Uluslararası Komite-de görevli ise, Yasama Konseyinde üye olarak bulunması veya şehir içi birleşik toplantıda veya benzeri bir Rotary faaliyetine katılması zorunlu ise, devamlılık puanı düşürülmez ve toplantılara katılmış kabul edilerek devam kredisi alabilir. Yine bir Rotaryenin Rotary Bölge sorumlusu olarak toplantılara katılamayacak uzaklıktaki ücra bir bölgede hizmet projesi amaçları doğrultusunda çalışıyor olması durumu da toplantılara katılmış gibi puan almasına nedendir. Ayrıca, iki haftadan fazla bir süre ile Rotary kulübü olmayan bir ülkeyi ziyaret eden Rotaryen devamdan muaf sayılır.

 

DÖRTLÜ DENEY

Rotaryenlerin en çok kullandıkları, söyledikleri ve basılı olarak işyerlerinde bulundurmaktan hoşlandıkları bir iş ahlakı dünya kuralı vardır ki buna "4 - Way Test", yani "DÖRTLÜ DENEY" diyoruz. Bu dörtlü deney kuralı ilk olarak 1932 yılında Herbert J. Taylor tarafından, başına getirildiği iflas aşamasındaki Chicago Alimünyum Şirketi başkanlığına geldiğinde söylenmiştir. Tayor, öncelikli mali güçlükler içerisinde kıvranan ve çökme noktasına gelmiş bu şirketi kurtarmak için bir yoi arayışına girdiğinde, tüm çalışanlara kılavuzluk edecek bir öneriler dizisi yazdı. Çalışan kişilerin iş ve meslek yaşamlarında uygulamalarını istediği bu 24 kelimelik iş ve ahlakı prensibi gerçekte bir mucize yarattı ve bu basit iş ahlakı prensibi ve felsefesinin her yerde uygulanabilir nitelikte olduğu anlaşıldı. Bu "Dörtlü Deney", şirketin satışlarında, üretiminde, reklamlarında ve alıcı, satıcı gibi tüm ilişkilerinde yol gösterici bir rehber oldu ve sonuçta şirketin kurtulmasının bu basit felsefesinin uygulanması sonucu gerçekleştiği düşünüldü.

Herb Taylor 1954- 1955 döneminde Uluslararası Rotary başkanı oldu, ama 1943 yılında ortaya çıkardığı bu "Dörtlü Deney" dünya üzerinde yüzden fazla değişik dile çevrildi ve binlerce değişik şekil ve biçimde yayınlandı. Dörtlü deney ile verilmek istenen mesaj dünyadaki tüm Rotaryenler tarafından iyice bilinmeli ve uygulanmalıdır. Şöyle ki:

"Düşündüğümüz, söylediğimiz veya yaptığımız şeyler:

1) GERÇEĞE UYGUN MU?

2) İLGİLİLERİN TUMU IÇİN ADİL Mİ?

3) İYİ NİYET VE DAHA İYİ DOSTLUKLARI SAĞ LIYACAK MI?

4) İLGİLİLERİN TUMU İÇİN YARARLI MI?"

 

PAUL HARRİS HEM İLK HEM İLK DEGİL

 

Rotary Kulübünün dünyadaki ilk başkanı Paul Harris'midir?

Cevap: Hayır

Uluslararası Rotary'nin dünyadaki ilk başkanı Paul Harris'midir?

Cevap : Evet

Karmaşık gibi gözüken bu iki cevabın gerçekte çok basit bir açıklaması vardır. Paul Harris 1905 yılında Chicago şehrinde dünyanın ilk Rotary kulübünü kurdu ve organize etti. Ama kulübün ilk başkanı kendisi olmadı. Aynı kulübün kurucu üyelerinden olan Silvester Schiele ilk Rotary kulübünün ilk başkanıdır.

1910 yılına gelindiğinde, kulüp sayısı 16'yı bulmuştu ve bunların birleştiği topluluğa Milli Rotary Kulüpleri Derneği adı verildi. Birkaç yıl sora kulüplerin sayısı ve ülkeleri artıp Kanada, İngiltere, Irlanda ve Iskoçya'da Rotary kulüpleri kurulunca Uluslararası Rotary Kulüpleri Derneği adını aldı. 1922 yılında ise, bu da kısaltılarak "ROTARY INTERNATIONAL - ULUSLARARASI ROTARY" benimsendi.

1910 yılında Rotary kulüplerinin uluslararası olarak örgütlenmesi sırasında başkanlığa seçilen kişi Paul Harris olmuştu. Bu görevde iki yıl süreyle 1910 yılından 1912 yılına kadar çalıştı. Böylece ilk kurduğu kulübün başkanı olmayı kabul etmeyip bir başka kişiyi layık görme alçak gönüllülüğünü gösteren Paul Harris, Uluslararası Rotary gibi dünya çapındaki bir kuruluşun ilk başkanı olarak seçildi. 

 

İLK İSİM VEYA TAKMA ADLARLA HİTAP ETME KURALI

Rotary'nin ilk günlerinden beri Rotaryenlerin birbirlerini ilk isimleri ile çağırmaları ve diğer Rotaryenleri de soyadını söylemeden isimleriyle anmaları olağan olmuş ve o şekilde kullanılagelmişti. Kişisel dostluk, tanışıklık ve dostluk, Rotary olgusunun esas amacı olduğundan, kulüp üyelerinin birbirlerinden bahsettiklerinde o kişilerin resmi sıfatları görevleri veya unvan-ları ile değil, sadece ilk isimleriyle anılmaları son derece doğal karşılanıyordu. Rotaryen bir kişi, bir diğer Rotaryenden bahsederken, normalde o kişinin mesleğini veya unvanını belirterek Doktor, Profösör, Bay, Efendi, Sayın vb. gibi sıfatlar kullanmadan sadece ilk adı ile ondan bahseder; ve karekteristik Rotary Kulübü tanıtma kartlarında ve isim rozetlerinde de bu kural uygulanır.

Avrupa gibi bir kısım yerlerde ise, kulüp üyeleri birbirlerine hitap ederken daha resmi bir dil kullanırlar. Özellikle Asya gibi yerlerde ise, her yeni Rotaryene bir takma ad verme usulü konmuştur ve genelde bu ya komik bir ad veya o kişinin kişisel özelliklerini belirten bir sıfat veya o kişinin meslek veya adını gösteren bir kelime olmaktadır. Mesela kimyasal gaz üretimi yapan bir fabrika sahibi rotaryen olduğunda ona 'Oksijen' kereste ticareti yapan bir fabrika sahibi rotaryen olduğunda ona "Ağaç', yapı müteahhidine 'Apartman' kırtasiye ticareti yapana 'Kalem' gibi adlar takılmakta, yine buna benzer sözler; Örneğin: 'Düdük, 'Kas', 'Sırıtık' gibi kişilerin fiziksel görünümlerini çağrıştıran yakıştırmalar kullanılabilmektedir.

Takma adlarla kişilere hitap etme usulü genelde yakın arkadaş ve dostlar arasında kullanılan ve hoşluk yaratan bir çağırı şeklidir. Ama bir Rotaryen ilk adıyla da anılsa, takma adıyla da anılsa, esas olan kişisel bir dostluk kıvılcımını yakalayabilmek ve yeni hizmet kapılarını aralayabilmek için sağlam adımlar atmaktır.

 

 HİZMET VERMENİN DORT YOLU

Rotaryenler arasında sık kullanılan "Hizmet alanları" terimi Rotary'de çeşitli hizmet amaçlarının 4 ana unsurunu ifade eder. Rotary dilinde avenü olarak ifade edilen bu hizmetler şunlardır:

Kulüp hizmetleri, Meslek hizmetleri, Toplum hizmetleri, Uluslararası hizmetler.

Rotary'in resmi kuruluş sözleşmelerinde yazılı olarak bulunmamasına karşın Hizmet Avenüsü sözcüğü kavram olarak tüm Rotaryenlerce benimsenip kabul edilmiş ve Rotary faaliyetlerinin ana yollarını tanımlamak için kullanılagelmiştir.

- "Kulüp Hizmetleri" Rotaryenlerin kulüp fonksiyonlarını başarılı kılmak için yapılan tüm çalışmaları kapsar.

- "Meslek Hizmetleri" Her Rotaryenin kendi mesleğinin onuru ve yararlı kullanımı kulübün diğer üyelerine tanıtmasına imkan sağlayan bir hizmet türüdür.

- "Toplum Hizmetleri" Rotaryenlerin toplum yaşamını kalitesini yüceltmek için Rotaryenlerin yaptıkları hizmetler dizisini kapsar. Bu hizmetler genellikle gençliğe, yaşlıya, özürlülere ve Rotary'ye bir umut kaynağı olarak bakan kişilere sunulan hizmetlerdir.

- "Uluslararası Hizmetler" Rotaryenlerin uluslararası anlayış iyi niyet ve barışı geliştirmek amacıyla yaptıkları çeşitli program ve faaliyetleri kapsar. Uluslararası hizmet projeleri dünyanın çok değişik ülkelerindeki insancıl gereksinimlerinin karşılanması için üretilmiş hizmet projeleridir.

Bir Rotaryen, Rotary'nin ana amaçları olan dört hizmet avenüsünde hizmet vermeye ederse Rotary'nin amaçları daha da büyük bir anlam kazanmış olur.

 

ROTARIAN DERGİSİ VE BOLGE DERGİLERİ

Nisan ayı, "Rotary Dergisi Ayı"dır ve bu ay içerisinde R. 1. dergisi "THE ROTARIAN" ve bölgesel dergileri okuma ve okutma ayıdır.

"The Rotarian" Dergisi 1911 yılından beri yayın hayatında olan ve Rotary Amaçlarını yüceltmeye ve programlarını geliştirmeye yönelik yayın yapan, Rotaryenler arasında haberleşmeyi sağlayan bir yayındır. Derginin başlıca diğer amaçları arasında R. 1. başkanının görüş ve düşüncelerini yaymak, yeni ve özel programlar hakkında bilgi sağlamak, toplantılar ve olayları bildirmek ve bazı özel Rotary faaliyetlerinin yoğunlaştırıldığı ayları üyelere duyurmak bulunmaktadır.

"The Rotarian" dergisinde hem Rotaryenleri ilgilendirecek genel konullar, hem de, genel ilgiyi çekecek konular işlenir. Rotary Kulüp toplantılarında ve bölge toplantılarında ele alınacak bir çok faaliyet ve program önerilerini bu dergide bulmak mümkün olur. Yazılar genelde dostluğu, karşılıklı iyi ilişkilerin güçlendirilmesi fikrini, uluslararası kardeşlik ve anlayış konularını içerir. Bu dergiyi devamlı okuyan kişiler Rotary'nin tüm çalışmaları hakkında bir fikir sahibi olurlar ve tüm dünyada her dört hizmet avenüsünde nasıl çalışıp başarılı olabileceklerini görme imkanını kazanırlar.

"The Rotarian" dergisinden başka, 22 değişik dilde yayın yapan 28 adet yöresel bölge dergileriyle Rotary düşüncesi ve çalışmaları yayınlanmaktadır. Her bölgenin kendine özgü bir yayın biçimi ve şekli vardır ama, bunların hepsinin içeriğinde üyeler hakkında en yeni bilgi bulunur ve tümü Nisan ayında ve tüm yıl boyunca Rotary hakkında taze haberler verir. 

 

BİR ROTARYENiN ULUSLARARASI SORUMLULUKLARI

Uluslararası bir kuruluş olarak Rotary her üyesinde eşsiz imkanları ve sorumluluklar verir. Hen ne kadar her Rotaryenin kendi ülkesinin vatandaşlık sorumluluklarını önde tutma görevi var ise de, Rotary'ye üye bir Rotaryen uluslararası olaylara bir başka açıdan bakar. 1950'li yıllarda bir Rotaryenin global düşüncelerinin tanımı yapılmıştı.

"Dünya görüşlü bir Rotaryen şu şekilde düşünür:

- Milliyetçilik düşüncelerinden sıyrılarak uluslararası anlayış, iyi niyet ve barışın yücelmesi için sorumlulukları paylaşır;

- Irk veya milliyet üstünlüğü fikrini savunmaz;

- Diğer ülkelerin insanları ile anlaşabilmek için ortak düşünceler arar ve geliştirir;

- Bireylerin özgürlüğünü korumak için düzeni ve yasaları korumak suretiyle bireylerin düşünce, konuşma, toplantı haklarını savunur ve korku, açlık, şiddet ve zulümden korur;

- Tüm insanların yaşam standartlarını geliştirmek için yapılan çalışmaları destekler ve bir bölgedeki açlığın tüm dünyayı tehdit edeceğine inanır;

- İnsanlık için adalet prensiplerini her şeyin üstünde tutar;

- Ülkeler arasında barışı geliştirmek için çalışır ve bu ideal için kişisel özverilerde bulunmaya hazırdır;

- Uluslararası iyiniyet için atılacak bir adım olarak her kişinin inancına anlayış gösterme ruhuyla hareket eder, daha zengin ve dolu bir yaşam için bazı temel ahlaki ve ruhani standartları anlayışlı karşılar."

İşte tüm bunlar bir Rotaryenin düşünce ve hareketlerini eyleme dönüştürmek için üstlenilen görevlerdir.

 

 STANDARD KULÜP ANA TÜZÜĞÜ

Uluslararası Rotary, belki de dünyanın en küresel teşkilatıdır. R.l. şu anda dünyada 149 UIke + 39 coğrafi bölge değişik ülkede vardır ve düzinelerce dil, politik ve toplumsal yapıyı, değişik töre, din ve ırkları içeren ve dünyanın her yanında var olan uluslararası bir kuruluştur. Peki, dünyanın her tarafına yayılmış olan 2700'den fazla sayıdaki tüm bu Rotary kulüpleri nasıl oluyor da aynı şekilde işliyor ve çalışıyor? Bunun tek nedeni tüm bu kulüplerin tek bir standart Rotary Kulübü ana tüzüğüne sahip bulunmalarıdır.

Rotary kulübü olarak kuruluşu tamamlayarak kayıt ve kabul edilmek, yani charter - berat alabilmek için aranan şartlarından biri de ilk defa 1922 yılında benimsenmiş olan Standard Kulüp Tüzüğünün kulüpçe kabul edilmiş olması şartıdır. Bu standart Kulüp ana tüzüğünde kulüplerin muntazam olarak yapacakları haftalık toplantıların idare teknikleri, yeni üye kaydetme usulleri, sınıflandırma, devam şartları ve aidat ödemeleri ve buna benzer diğer kamu ve politik ilişkilere ait idari düzenlemeler yazılıdır.

Kulübün anayasası diyebileceğimiz bu düzenleme belgesi, yani ana tüzük, dünyadaki tüm Rotary Kulüplerinin ana hatlarını belirler. Standart Kulüp Tüzüğü kabul edildiğinde kurulu bulunan tüm Rotary kulüplerin mevcut tüzüklerinin devam etmesi esası kabul edilmişti. Bu ilk kulüplerin bir çoğu sonradan standart tüzüğü kabul ettiler ve ona uydular ama hala 1922 yılı öncesinden kalma tüzükle yönetilen kulüpler vardır.

Standart Kulüp ana tüzüğü gerçekten de Rotary kulüplerinin en güçlü yanlarıdır. Çünkü ancak bu sağlam temel iledir ki Rotary dünyanın bunca ülkesinde yayılıp hiç değişmeyen bir benzerlikle aksamadan yönetilmekte ve her gün daha büyümektedir.

 

ÜYE TEKLİFİ

Rotary'nin yazılı kurallarında Rotary kulüp üyeliğine teklif edilecek adayların nasıl ve ne şekilde yapılacağı ayrıntılı biçimlerde yazılmıştır. Rotary'nin büyümesi ve ilerlemesinde yeni adaylık için isim öneren kişi çok önemlidir. Öneriyi getiren ve ona kefil olan "sponsor" kişi yoksa, hiç kimse Rotary üyesi olma fırsatını bulamaz.

Üyelik için aday önerisinde bulunan Rotaryen'in görevi, kulüp sekreteri veya üyelik komitesine isim önerisinde bulunmakla sona ermez. Aslında, Rotary'de yeni üyelik için öneride bulunan kişinin veya sponsorunun sorumlulukları yazılı olarak belirlenmiş değildir. Ancak gelenek ve usul olarak aşağıda yazılı yöntemler kulüplerin bir çoğu tarafından uygulanmaktadır. Sponsorun görevleri arasında şunlar bulunmaktadır:

1. Önermek istediği kişiyi önceden bir kaç Rotary toplantısına davet etmek.

2. Yeni üye olacak kişiyle bir veya birkaç bilgilendirmek/yönlendirmek toplantısına katılmak.

3. Yeni üyeyi birinci ay içerisinde her hafta diğer kulüp üyelerine tanıştırmak.

4. Yeni üyenin sponsoru ile birlikte diğer komşu kulüpleri ziyaret etmesini teşvik ve Rotary usullerini, dostluk ilişkilerini öğrenmesine yardımcı olmak.

5. Yeni üye ve eşinin sponsorları ile birlikte kulübün sosyal faaliyetlerine katılmalarını, yemeklere ve özel toplantılara gelmelerini sağlamak.

6. Yeni üye ile eşinin sponsorları ile birlikte bölge konferansına katılmalarına sağlamak.

7. Yeni üyenin aktif bir Rotaryen olabilmesi için yeni üye olacak kişiye özel bir arkadaş gibi davranmak.

Sponsor, yukarıda yazılı olan işleri yaptığında, yeni üye olacak kişinin de varlığıyla Rotary'nin daha da güçlendiği görülecektir. 

 

ROTARY KULUPLERİNDE KADINLAR

1989 Yılına kadar Rotary lnternational'ın ana tüzüğü ve yönetmelikleri sadece erkeklerin üye olmasına izin veriyordu, kadınlar Rotary kulüplerine üye olamıyorlardı. 1978 yılında Amerika'nın California Eyaleti Duarte Rotary Kulübü, üyelik için başvuran üç kadını üyeliğe kabul etti. Bunun üzerine, Rotary lnternational, kulübü ana tüzük esaslarına aykırı hareket etmekle suçlayarak o kulübün kaydını sildi. Bunun üzerine kulüp, yerel mahkemelerde R. l.'nin bu kararını kaldırmak amacıyla bir dava açtı. Bu davada kişilerin özlük haklarından kısıtlanamayacağı ve iş kuruluşları ile kamu hizmetlerinde çalışan insanların cinsiyetleri nedeniyle bir ayırım yapılamayacağı tezini savundular. Duarte kulübü bu davayı kazandı ve Yargıtay'ca da onandı. Böylece sırf kadın üye almış olmalarından ötürü kaydı silinmiş olan Duarte kulübünün kadın üye kabul etmesi hukuk yoluyla da onaylanmış oldu ve Rotary Kulüplerinin "iş amaçlı" ve bir bakıma kamu yararına çalışan bir kuruluş olması nedeniyle cinsiyet ayırımı yapmamaları gerçeği hukuk açısından da vurgulanmış oldu. Bu hareketle Rotary'de artık kadın Rotaryenlerin benzeri yasal nedenlerle üyeliklerin engellenmesi önlenmiş oldu.

1989 yılında toplanan Yasama Konseyinin aldığı bir kararla Rotary'nin yalnızca erkeklerin üye olabilceğine dair olan amir maddesi oylanarak tüm Rotaryenler için yürürlükten kaldırıldı.

 

 (R. I.) ULUSLARARASI ROTARY DUNYA BAŞKANLIĞI OFİSİ

Rotary lnternational - Uluslararası Rotary merkezi her zaman Amerika Birleşik Devletlerinin lllinois Eyaleti, Chicago şehrinde olmuştur. Önceleri Chicago şehri içerisinde bir binada iken 1954 yılında civar bir yerleşim merkezi olan Evanston'da güzel bir binaya kavuşunca, merkez oraya taşındı. Ridge Avenue üzerindeki bu bina 1980 yıllarına kadar Rotary'ni sekreterlik ihtiyaçlarına yeterli gelirken 1980'li yıllardaki yeni gelişmeler, Rotary Vakfının kurulması ve Polio Plus programı ile çocuk felcine karşı başlatılan aşı kampanyası çalışmaları sırasında merkez bina dar gelmeye başladı ve civarda yeni binalara bazı bölümler taşındı.

1987 yılında 18 katlı modern bir bina Evanston'da yapıldığında, gelecek yıllardaki büyümeye yeterli olacağı hesaplanarak satın alındı. 1977 yılı yapımı olan bu çelik yapılı ve cam kaplı bina 40.000 metrekarelik büro ve kullanılabilir kapalı alanlı olup bunun üçte ikilik bir bölümü halen başka ticari kuruluşlara kiralanmaktadır. Ancak, ilerideki ihtiyaçlara göre kiracıları çıkartıp Rotary amaçları için kullanılması mümkündür.

Binada 190 kişi alacak büyük bir toplantı salonu büyük bir otopark, 300 kişilik kafeterya ve merkez bürolarda çalışan yaklaşık 400 kişilik kadro için bölümler vardır. Onsekizinci kat Yönetim katı olup R. 1. Yönetim Kurulu ve Komite toplantıları için özel konferans salonları ve R. 1. Başkanlık makam odası, başkan yardımcısı ve genel sekreterin çalışma odaları bulunmaktadır.

One Rotary Center adıyla anılan bu merkez bina, Uluslararası (R. 1.> Rotary'nın gelecek yıllardaki çalışmalarını karşılayabilecek büyüklük ve kullanım kolaylığına sahiptir.

 

ROTARY İLK'LERİNDEN BAŞKA ORNEKLER

- Rotary'nin ingilizce dışında başka dil kullanan Ulkede açılması ilk defa Küba Havana Rotary kulübünün 1916 yılında kurulmasıyla başladı.

- Ilk olarak 1917 yılında başlatılan "Bağış Fonu" ile bugünkü Rotary Vakfının ilk temeli atılmış ve başlamış oldu.

- (R. 1.> ROTARY INTERNATIONAL / ULUSLARARASI ROTARY adının ilk olarak benimsenmesi 1922 yılına rastlar; daha önce kullanılan isim "Rotary Kulüpleri Uluslararası Derneği" idi.

- Rotary Vakfına en az 1.000 dolar bağışlayan kişilere "Paul Harris Dostları" unvanını vermeye ilk olarak 1957 yılında başlandı.

- Rotary Kulüpleri arasında her hafta muntazam olarak haftalık toplantılar düzenleyen kulüp Californiya da Oakland şehrindeki 3 nolu kulüptür.

- Rotary amblemininin bir hatırı pulu üzerindeki baskılı pul olarak yayınlanması ilk defa 1931 yılında Viyana Konvansiyonu sırasında oldu.

- İlk olarak bir Rotary kulüp bayrağı uzaya Houston Uzay Merkezinden gönderildi. Bayrağı yanında götüren kişi aynı şehirdeki Rotary kulübü üyesi astronot Frank Borman idi.

- Amerika Birleşik Devletleri dışında yapılan ilk Uluslararası Rotary Konvansiyonu İskoçyanın Edinburg şehrinde 1921 yılında toplandı.

- Bir Rotary Konvansiyonunda topluluğa konuşmacı olarak katılan ilk devlet adamı 1923 yılında St. Louis şehrinde konuşan ABD Başkanı Warren G. Harding idi. 

 

711 NOLU ODA - ROTARY'NİN DOGUM YERİ

711 sayısı Rotary için özel bir öneme sahiptir. Daha önceleri Şikago'nun merkezinde 127 North Dearborn adresindeki eski "Unity" binasının 711 nolu odası R.l.'nın doğum yeri idi. Mühendis Gus Loehr'rin ofisi olan bu tarihi oda, Paul Harris'in birkaç arkadaşı ile ilk olarak toplanarak meslek sahipleri ve iş adamları için yeni bir kulüp kurulması fikrini ele aldığı yerdi.

Bu odanın 1905'deki orijinal şekli ile restore edilmesi, birkaç Şikago'lu Rotaryenini geniş araştırması ve gayreti ile oldu. Yıllar boyu 711 nolu oda, kiralama, bakım ve muhafaza amacıyla kaynak sağlayan "Paul Harris 711 Kulübü"ne bütün dünyada gönüllük olarak üye olan ve her yıl katkı da bulunan Rotaryenler tarafından minyatür bir Rotary müzesi olarak muhafaza edildi. 1989 yılında "Unity" binası yıktırılmak üzereydi. 711 Kulübü üyeleri tarihi odayı dikkatle söktüler içeriğini bir depoya kaldırdılar. Oda orada 1994 yılına kadar kaldı ve tekrar monte edilen 711 nolu oda bu tarihte daimi bir ev buldu. Böylece Rotary mirasının bu parçası Evanston'daki R.l. Dünya Merkezinde koruma altına alınmış oldu. 

 

DÜNYA ANLAYIŞ AYI

Rotaryenler için Şubat ayı çok özel bir ay'dır. Çünkü Şubat ayı Rotaryenlerce "Dünya Anlayış Ayı" olarak kabul edilmiştir. Bu ay aynı zamanda 23 Şubat 1905 yılında yapılmış ilk Rotary toplantısının yıldönümüdür ve şimdilerde "Dünya Anlayış ve Barış Günü" olarak anılmakta ve kutlanmaktadır.

Uluslararası Rotary tarafından Dünya Anlayış ayı kutlamalarında dünyadaki tüm Rotary kulüplerinin yapmakta oldukları haftalık toplantılarda bu günü özel programlarla anmaları ve kutlamaları ve özellikle Dünya barışı için anlayış ve İyi niyetin önemini vurgulayan kutlama çalışmaları ve özel faaliyetler düzenlemeleri istenir.

Bu özel ay içerisinde yapılan kutlamalar için kulüplerin birçoğu uluslararası konuşmacılar davet eder, gençlik mübadele programı ile gelmiş gençleri çağırır, üniversitede okuyan yabancı ve burslu öğrencileri ile birlikte grup eğitim mübadelesi üyeleri toplanarak yeni programlar planlarlar. Uluslararası konular hakkında görüşmeler yapar, uluslararası kültürel ve sanat ağırlıklı konularda eğlenceler düzenleyip uluslararası anlayışa ağırlık veren benzeri programlar düzenlerler.

Kulüplerin büyük bir kısmı ise uluslararası bir toplum hizmeti verebilmek için bir fırsat yaratır veya bir başka ülke kulübü ile temas kurarlar. Bu ay içerisinde bir Rotary Dostluk Mübadele programına başlamak; 3-H projesi veya Polio Plus programını desteklemek veya bir başka Rotary Vakfı programı girişimi çok uygun ve anlamlı bir Rotary faaliyeti olur.

Dünya anlayış ayı içerisinde yapılan bu tür çalışmalar ve etkinlikler her dört Hizmet Avenüsü içinde yeni gelişimler ve atılımlar yapmak için eşi bulunmaz bir fırsat teşkil eder. Böylece Rotary'nin bitmek bilmeyen, iyi niyet, barış ve anlayış arayışının tüm dünyaya yayılması mümkün olur. 

 

DÜNYA ANLAYIŞI İÇİN ROTARY ODULU

1981 yılından beri sadece bir yıl aksamayla her yıl seçilen bir kişi veya kuruluşa bir ödül verilmesi adet olmuştur. Bu ödül "Rotary hizmet idealini ve özellikle anlayış, iyi niyet ve barışın gelişmesine yaşamları veya hizmetleriyle örnek olan veya katkıda bulunan" kişi veya kuruluşlara verilmektedir. Bu ödül Uluslararası Konvansiyon sırasında sahibine verilir. Seçimi özel olarak dünya Rotaryenleri arasında seçilmiş bir komite yapar. Bu komitenin yapmış olduğu seçim ayrıca R. 1. Yönetim Kurulu ve Rotary Vakfının mütevelli heyeti üyeleri tarafından onaylanmalıdır.

Odül olarak ödülü alan kişi veya kuruluşa verilen güzel bir kristal kupa'dan başka o kişi veya kuruluş adına bir öğrenim bursu ihdas edilir ve on kişilik burslu öğrencileri seçme hakkı tanınır. Son yıllarda bu ödüle hak kazanan kişiler şunlardır:

Tıp araştırmacı Bir Japon Profesör olan Dr. Noburo Iwamura, 1981; Paya John Paul Il, 1982; Kanadali Hümanist Dr. Lotta Hitchmanova, 1983; Dünya İzcilik Hareketi Teşkilati, 1984; Ağızden verilen çocuk felci aşısı Sabin'i bulan Dr. Albert B. Sabin, 1985; Kızılhaç Uluslararası Komitesi, 1986; Dünya çapında Ranfurly Kütüphane Hizmetleri için Lady Hermione Ranfurly, 1987; Kurtuluş Ordusu 1988; 1989 yılında ödül verilmedi; Çekoslavakya Cumhurbaşkanı Vaclav Havel, 1990; birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Javier Perez de Quellar, 1991; Amerikan işadamı ve filantropist Edward J. Piszek, 1992; Avusturalyalı bir göçmen olan Dr. Fred. Hollows, 1993. 

 

ROTARY'DE SINIFLANDIRMA PRENSİBİ

Gerçekte Rotary üyelikleri bir tür "sınıflandırma" ya dayanır. Temelde, yapılan bu sınıflandırma o Rotaryenin topluma verdiği hizmetlerin iş veya meslek açısından toplumca bilinen yönünü tanımlar.

Rotaryenlerin sınıflandırma prensipleri biraz daha belirgin ve keskin çizgilerle çizilmiştir. Bir Rotaryenin sınıflandırılması tespit edilirken bakılan şey aktif Rotary üyesi şahsın ilgili bulunduğu "Firma, Şirket veya Kuruluş'un iş veya mesleki faaliyetine bakılır.

Şurası unutulmamalı ve iyice anlaşılmalıdır. Bu tür sınıflandırmalar topluma yapılan hizmetler ve faaliyetlere göre tespit edilir. Yoksa salt o kişinin bulunduğu mevkii veya makam değildir önemli olan. Yani, bir kişi bir bankanın genel müdürü bile olsa o kişinin sınıflandırması "banka genel müdürü" olarak değil, sadece "bankacılık" kategorisindedir.

Bir iş veya meslek faaliyetinde çalışan ve bunu iş olarak yapan veya kişinin başlıca iş veya mesleği ne ise ona göre sınıflandırma yapılır ve o konumdaki kaliteli kişi öylece sınıflandırılır. Örneğin: devamlı olarak bir işte çalışan bir elektrik mühendisi, bir sigortacı, bir demiryolu müdürü, bir madencilik yöneticisi, fabrikatör, hastane veya klinik yöneticisi vb. bu işyerlerini kendi adına çalıştırıp yürüten kişi olarak da o iş veya mesleğin temsilcisi seçilebilir, o tür şirket veya kuruluşlarda ücretle çalışan bir yönetici kişi de olsa o iş veya mesleğin temsilcisi olarak seçilebilir.

Bu sınıflandırma prensibi o iş veya sanayi dalında ayrıca sınıflandırılarak bir iş veya mesleğin üreticisi, dağıtıcı, toptancısı, ve satıcı olarak ayrıştırılabilir. Yine sınıflandırma bir başka ayrıştırma yolu, çok büyük bir şirketin çeşitli bölümleri arasında yapılabileceği gibi iş idaresi okulu veya mühendislik okulu gibi aynı üniversitenin çeşitli dallarına göre de uygulanabilir.

Sınıflandırmanın ana prensibi, her Rotary kulübünün toplumdaki her meslek dalı, iş ve profesyonel hizmetlerinin bir kesitini temsil eden bir mozaik halinde tutmaktır. 

 

KULÜP BAYRAKLARININ KARŞILIKLI DEĞİŞİMİ

Rotary kulüplerinin güzel ve hoş adetlerinden biri de karşılıklı olarak yapılan kulüp bayraklarının alınıp verilmesidir. Bayrak, flama veya kulüp simgesi olan posterlerin değiş tokuşundan ibaret olan bu kulüp sembolünün mübadelesi rotaryenlerce çok sık yapılır. Uzak bir yere giden bir Rotaryen gittiği yerlerdeki Rotary Kulübünün haftalık toplantısına katıldığında bir dostluk göstergesi olarak kendi kulübünün bayrağını götürür ve o kulübe verir.

Kulüplerinin toplantılarında ve bölgesel etkinliklerde dünyanın çeşitli yerlerinden kulüplere misafir olarak gelmiş bulunan rotaryenlerin vermiş oldukları bu kulüp bayraklarını sergilemek, o kulüp için gerçekten gurur kaynağıdır.

1959 yılında Uluslararası Rotary bu bayrak değişimi olayının ne kadar artıp yayılma gösterdiğini fark etti ve bunu bir düzene sokmak amacıyla bazı kurallar getirdi. Böylece, her kulübün yaptıracağı bayrak ve flamaların belirli bir düzende dikkatlice hazırlanmış olması ve özellikle o yörenin, toplumun veya ülkenin özelliklerini yansıtması uygun görüldü. Bunların çiziminde o kulübün bir resmi, sloganı ve deseni konularak bölgenin kendine has özelliğinin sembolleştirilerek bayrak üzerinde bir resim veya şekil ile belirtilmesi öngörüldü. Ayrıca, kalabalık yörelerdeki çok sayıda kulüplerdeki Rotaryen üyelerin yapacakları dış gezilerin sıklığı dikkate alınarak bunun kulüplere nasıl bir mali yük getireceği de düşünüldü ve bu nedenle bu bayrak ve flamaların karşılıklı olarak değişiminde aşırıya kaçılmamasını ve asıl kulüp amaçlarının unutularak bir gösteriş ve harcama yolunu açmaması konusunda kulüpler ikaz edildi.

Gerçekten, kulüpler arası bayrak ve flama değişimi çok hoş sahnelere yol açan bir adettir. Özellikle belirli bir yöre halkının örf ve adetini veya yaşam biçimini veya o bölgenin gururu olan bir şeyi sembolleştirip bunun bayrak üzerinde anlatılması veya öyküleştirilmesi ilginç bir hatıra olarak kalır. Bu adet bir rotary geleneğidir ve bizlerin uluslararası dostluk anlayışımızı simgeleyen bir davranıştır.

 

 DEVAMSIZLIK HAKKINDA KURALLAR

Rotary kulübü ana tüzüğüne göre bir rotaryenin üyeliğinin düşmesi şu üç durumda kendiliğinden oluşur: Önce, bir üyenin arka arkaya dört kulüp toplantısına katılmaması veya başka kulüpte tamamlamama; sonra, altı aylık bir dönem içerisinde kulüp toplantılarının en az % 60'ına katılmamak veya aynı sürede kendi kulübünün en az % 30'una katılmamış olmak, Kulüp yönetimince yeterli bulunacak nedenlerle önceden izin verilmesi hali dışında bu üç durumun oluşması, Rotary üyeliğinin kendiliğinden sona ermesine neden olur.

Bazı kişilere göre bu kurallar çok katı bulunabilir. Ne var ki, Rotary Kulüp toplantısına katılmak, Rotary kulüp üyesi olan her üyenin en temel yükümlülüğüdür. Tüzük kuralları, Rotary üyelerinin devamlı olarak toplantılara iştirak etmelerine büyük bir önem ve değer verir ve Rotary'nin katılımcı bir kuruluş olduğunu vurgular. Tek bir üyenin eksikliği bile kulübün o üyenin kişiliğinin eksikliğini duymasına neden olur. Kulüp toplantılarına katılmak her Rotary kulübünün çalışma ve başarısının yaşamsal bir göstergesidir.

Bir Rotaryen için ardı ardına dört toplantıya katılmamak veya katılım hakkındaki diğer kuralara uymamak o üyenin kulüpten istifa etmiş sayılması için yeterli bir nedendir. Bir üyenin bir Rotary kulübünden devamsızlık nedeniyle ayrılması sadece o üyenin istifasının kabulü anlamındadır. Ancak, yöneticilerin verdiği bir ceza olarak algılanmamalıdır. Tüm Rotaryenler devamsızlığın sonucunun ne olduğunu iyi bildiklerinden devamsızlığı olan Rotaryenler mantıklı bir kararla kendiliklerinden kulüpten ayrılmaları en doğru verilmiş bir karar olur.

 

ROTARY'Yİ YENİ ÜYELERLE PAYLAŞMA

Rotaryenlerin birçoğu, üyeliklerin sorumlulukları ve görevlerini toplantılara katılmakla, kulübün hizmet fonlarına katılmakla ve etkinliklerde bulunmakla yerine getirdiklerine inanırlar. Ama bunlar yeterli değildir.

Bir Rotary kulübüne üye olunurken istenilen görevlerden genelde unutulan veya ihmal edilen şey, gerçekte, "Rotary'yi paylaşmak" olgusudur. Rotary lnternational'ın ana politikası her rotaryen kişinin görevini açık seçik belirtmiştir. Şöyle ki:

"Rotary'yi yeni üyelerle paylaşma zorunluluğu ve kaliteli kişilerin Rotaryen olmasını teşvik ederek Rotary'yi genişletmek için yardımcı olmak" her üyenin başta gelen yükümlülüğüdür. Gerçekte ise, Rotary kulüplerindeki üye rotaryenlerin yüzde otuzdan azı kulübe yeni üyelik için teklif sunmaktadırlar. Yani, bir anlamda, kaliteli yeni üyeler bulup Rotary'yi onlarla paylaşmak zevkinden mahrum çok sayıda Rotaryen üye bulunmaktadır.

Rotary kulüplerinin kulüp üyeliği politikası şöyle çizilmiştir. "Bir Rotary kulübünün toplumla uyum halinde olabilmesi ve toplumdaki muhtaç kişilerin gereksinimlerini karşılayabilmesi ancak bölgedeki en seçin ve kaliteli kişileri bünyesine almasıyla mümkün olabilir." Bu çok zor da değildir. Bu elinizin altındaki telefon rehberin sarı sayfalarına bir göz atmanız bile, Rotary bünyesinde her meslek gurubunun ve her iş alanının temsil edilmediğini ve çok sayıda kaliteli kişinin henüz Rotary'ye katılmaya davet edilmemiş olduğunu gösterir.

Bir Rotary kulübüne üye olma daveti ancak bir başka Rotaryen tarafından yapılabilir. Bu kişi bir komşu, bir müşteri, bir satış müdürü bir üst düzey yöneticisi, bir iş ortağı, mesleğinde uzman bir profesyonel veya bir başka elit kişi olabilir. Madem ki Rotary'yi paylaşmak için bir yükümlülüğünüz vardı o halde yapılacak işlem çok basittir; 0 kişiyi aranıza davet etmek. Herhalde her Rotaryen, Rotaryen olmaya değer bir başka kişi tanıyordur. 

 

DEĞİŞİKLİKLERE KARŞI HOŞGÖRÜYLE BAKABİLMEK

Kendi ülkemizdeki anlayışlarımıza, alışkanlıklarımıza ve geleneklerimize aykırı olan yasaları, örf ve adetleri genellikle hoş karşılamaz ve bunları eleştiririz. Bazı durumlarda ise bir ülkede yasal olmayan bazı uygulamalar veya adetler bir diğer ülkede yasal ve normal davranışlar olarak kabul edilirler.

Dünya anlayışı ve barışını amaçlayan bir uluslararası kuruluş üyeleri olan bizlere düşen görev, diğer ülke vatandaşları veya Rotaryen dostlarının davranışları bize ters geldiği zaman bunu olumsuz olarak yargılamaktan kaçınmamızdır. Yaklaşık yarım yüzyıldan beri uluslararasındaki bu ikilemin çözümü için bir Rotary prensibi oluşmuştur.

Uluslararası anlayış ve barışla ilgili bu kural, 1933 yılında benimsenmiştir. Bazı ülkelerde yasal ve usulden olan bazı davranış ve faaliyetlerin diğer bir ülkede yasal olmaması nedeniyle, Rotaryenlerin şu hususu dikkate almalı ve bu konularda hoşgörü sahibi olmalıdır:

"Tüm ülkelerdeki Rotaryenler bu gerçekleri bilmeli, hiç bir Rotaryen bir diğer Ülkenin yasa ve adetlerini eleştirmemeli ve yargılamaktan dikkatle kaçınmalıdırlar". Yine, aynı uyarı "Her türlü durumda Rotaryenlerin bir başka ülke yasalarına veya adetlerine uyum göstermeleri" konusunda yapılmıştır.

Bizler, insanlar arasındaki anlayış, iyi niyet ve dostluk bağlarını güçlendirmeye çalışan kişiler olarak Rotaryenlere yapılan bu tavsiyelere dikkat etmeli ve bunların gösterdiği yolda gitmeye çalışarak diğer ülkelerin yasalarına ve kurallarına karşı saygılı ve hoşgörülü olmalıyız. 

 

OLAĞAN DIŞI TELAFİ TOPLANTILARI

Hangi Rotaryenler telafi toplantıları için en uzağa seyahat ederler? Eğer Tahiti'deki Papeete Rotary Kulübü diye cevaplamışsanız, doğru cevaptır. Büyük Okyanus'un ortasında bulunan Tahiti'deki bu kulüp, bir başka kulüpten en uzak olanıdır. En güneyindeki Rotary toplantısı, Güney Amerikan'ın ucunda, Şili'nin Punta Arenas Rotary kulübüdür. En kuzeydeki Rotary kulübünü ziyaret için, Arktik Çemberin yukarısına, Norveç'deki Nordkap Rotary Kulübüne gitmelisiniz. Eğer Arjantin'deki El Aguilar kulübü toplantısına katılıyorsanız, dünyanın en yüksek-teki kulübü ile toplanıyorsunuz demektir. Yükseklik deniz seviyesinden 16000 feet'dir (4800 metre). En alçaktaki kulüp ise, deniz seviyesinden 40 feet aşağı da toplanan El Centro (Californiya) kulübüdür.

Yılın her gününün her saatinde dünyanın bir yerinde bir Rotary Toplantısı yapılmakta olduğu söylenir. Her gün bir toplantıya katılmış olsaydınız, dünyanın her yerinde mevcut 27.000'den fazla Rotary kulübünün hepsini ziyaret için 75 yıl gerekirdi ve hiç şüphesiz, bu süre içinde başka yeni kulüpler de açılmış olurdu. 

 

MESLEK HİZMETLERİ

IVI eslek hizmetleri, hizmet avenüleri arasında "İkinci Hizmet Avenüsü"dür. Rotaryenlik her bir Rotaryenin kendi iş veya meslek dalını bir arkadaş gurubunda temsil etme ve işinin en yüksek standartta ve ahlak değerleri içerisinde yapmak ve mesleğinde örnek kişi olma gibi yücek bir düşünceden hareketle her üyesinin mesleği ile son derecede ilgilidir. Meslek hizmetleri programlarında iş, ticaret, sanayi ve meslek dallarında kaliteyi yükseltici iş ilişkilerini güçlendirmenin yolları aranır ve bu amaçla meslek hizmetleriyle ilgili programlar düzenlenir. Rotaryenler her bir kişinin günlük iş ve meslek faaliyetlerini yaparken, bu çalışmaları ile daha iyi bir topluma kavuşmak için çok değerli bir katkıda bulunduklarına inanırlar.

Meslek hizmetlerinde yardımcı olmanın bir yolu genellikle genç ve yeni yetişen kişilere yol göstererek, onların meslek seçimlerinde öncü olmak, meslek özelliklerini tanıtmak gibi hizmetlerdir. Bazı kulüpler bu amaçlar doğrultusunda okullara giderek meslekleri hakkında konferanslar verir ve gençlere ışık tutmaya çalışırlar. Diğer bir kısım Rotary kulüpleri ise toplumda kendi mesleklerinde başarılı olmuş kişileri ödüllendirme yoluyla mesleki başarıyı yüreklendirmek ve yüceltme yoluna giderler. Rotary'de bir sembol haline gelmiş olan 4'lü deneyi ve benzeri diğer meslek ahlaki ile ilgili iş ve meslek hizmetlerinde dürüstlük aşılayan sözleri ve deyimleri gençlere aşılayarak iş dünyasına girmeye hazırlanan gençleri iyiye doğru yönlendirmeye çalışırlar. Yine bir çok kulüplerde sıkça başvurulan bir yöntem, konuşmacı olarak kendi mesleklerinde sivrilmiş ve başarılı olduğu bilinen kişileri toplantılarına sıkça davet ederek onların konuşmalarını dinlemek ve bunlardan topluca yararlanmaktır.

Meslek hizmetlerinin yerine getirilme yöntemi ne olursa olsun, rotaryenler iş ve meslek alanında "her tür yararlı meşguliyetin değerini takdir eden bir anlayışa sahip" olduklarını ve her tür meslek ve iş alanında yüksek ahlaki standartlar arayan" özelliklerini her fırsatta bir bayrak gibi dalgalandırırlar. İşte bunun içindir ki ikinci Hizmet Avenüsü her Rotary Kulübü için olması gereken temel bir şarttır.

 

ROTARY EŞLERİ

Dünyanın çeşitli yerlerindeki pek çok Rotary kulübünde erkek üyelerin eşleri sevgi yüklü bir şekilde 'Rotary Ann'ler) olarak tanımlanır. Bu tanımlama bir küçük görme anlamında olmayıp, ilginç bir tarihi vesileden doğmuştur.

1914 yılında San Francisco Rotaryen'heri Houston'da yapılmakta olan Rotary Konvansiyonu'na katılmak üzere özel bir trene binmişlerdi. 0 günlerde Rotary toplantılarına çok az sayıda eş katıhırdı ve tren Los Angeles'te duruncaya kadar içindeki tek kadın, Rotaryen Bru Brunnier'in eşi idi. Tren Los Angeles'ta konvansiyona katılacak yeni delegeleri aldığında Bayan Ann Brunnier Rotaryenlerin Ann'ı olarak tanıtıldı. Bu titr kısa bir süre sonra (Rotary Ann) haline geldi. Batıdaki kulüpler, Rotaryenleri bir sonraki konvansiyonlarını yapn ak için San Francisco'ya davet edeceklerinden, Houston'da sahnelenmek üzeri bir seri şarkılar ve gösteriler tertiplediler. Rotaryenlerin bir tanesi de (Rotary Ann) şarkısı besteledi. Houston'a varışta tren bir heyet tarafından karşılandı. Karşılayanlardan biri de Philadelphia'hı Guy Gundaker idi ve onun karısının adı da Ann idi. Gürültülü ve neşeli karşılama sırasında birisi Rotary Ann şarkısını söylemeye başladı. Ufak tefek 2 kadın, Ann Brinnier ve Ann Gundaker erkeklerin omuzuna alınarak istasyon boyunca taşındı. Orada bulunanlar Ann adli bu 2 kadına verilen titri çok sevdiler. Anında aynı sevgi terimi orada bulunan bütün eşler için kullanıldı ve "Rotary Ann" ismi kalıcı hale geldi.

Guy Gundaker 1923 yılında R.l. Başkanı oldu, Bru Brunnier'de 1952'de Başkan seçildi. Böylece, ilk Rotary Ann'lerin her ikisi de R.L'ın first Lady'si oldular.

 

ROTARY COGRAFYASI İLE iLGİLİ BAZI GERÇEKLER

- Amerika Birleşik Devletlerinin Nevada Eyaletinin Reno Rotary kulübünün, Kaliforniya'nın Los Angeles Rotary kulübünden daha batıda olduğunu biliyor muydunuz?

- ABD'de Main Eyaletinin Portland şehri Rotary kulübünün İngiltere'deki Rotary kulüplerinden daha güneyde olduğunu biliyor muydunuz?

- Florida'da Pensacola Rotary kulübününü, Michigan Detroit kulübünün batısında olduğunu biliyormuydunuz.

- Gerçekten de Ilhinois Eyaletine bağlı Cairo Rotary kulübü Virginia'ya bağlı Richmond'un güneyindedir.

- Kulüp adları Tokyo ile başlayan tam 69 Rotary kulübü vardır tüm dünyada.

- Alaska'nın Nome Rotary kulübü hem Honolulu. Hawai, hem Şihi Santiago'nun batısında; Pennslyvania Eyaletinin Philadelpia şehri Rotary kulübünün ise doğusundadır.

- Avustralyadaki her Rotary kulüp toplantısı gerçekte Hong Kong Rotary kulübünün doğusunda kalmakta olduğunu Rotary coğrafyasını iyi bilenler bilir.

- Quito, Ecuador, Libreville, Gabon, Singapore ve Kampala, Uganda Rotary kulüplerinin hepsinin ekvator kuşağı üzerinde olduklarını herhalde her Rotaryen iyi bilir.

- İşte bu ve bunun gibi sayıları tüm dünyada 26.000 adedi bulan Rotary kulüpleri hakkında yeni yeni şeyler öğrendikçe çok ilginç şeyler öğrenir coğrafya bilginize arttırırsınız. 

 

KULÜP TOPLANTILARINDA SAYGI DURUŞU

Rotary kulüplerinin çoğunda; haftalık Rotary toplantısının açılmasından önce kısa bir süre sessizlik içerisinde duruşa geçilir. Bu süre bir dua veya saygı duruşu gibi yorumlanabilir, ancak hiçbir din veya inanç ile ilgili bir çağın yapılmaz.

Rotary'nin bu konuda yerleşmiş politikası ve usulü, dünya üzerindeki sayısız derecede çok olan din, mezhep, tarikat veya ruhani inançları hiçbir ayırım yapmadan kucaklamak; her üyenin inancı ne olursa olsun ona saygı göstermektedir. Rotary'de kişilerin kişisel inançlarına ve dinlerine hiçbir şekilde karışmak veya engellemek gibi bir tavır bulunmaz.

Rotary assamble'lerinde, Uluslararası konvansiyonlarda toplantı öncesi kısa bir süre ara vererek bir tür "sessiz dua" için fırsat verilmesi adet olmuştur. Bütün dünya dinlerinde bir saygı ifadesi olarak ve çeşitli insanların değişik inançlarına karşı bir hoşgörü ifadesi olarak "Her kişinin kendi bildiği biçimde" dua etmesi veya ilahi tefekküre dalması için bu sessiz süre verilir. Binlerce Rotaryenin hep bir arada bir uluslararası toplantıda "sessiz dua' için duruşa geçmeleri olayı her bir kişinin bunu kişisel olarak kendi bildiğince yapması çok ilginç bir tablo teşkil eder. Genellikle tüm Uluslararası Rotary'nin Yönetim Kurul veya komite toplantıları da kısa bir sürelik düşünme payı veren sessizlik ile başlar. Bu sessiz süre esnasında dünyanın değişik dinlerine mensup Rotaryenlenin dinsel maçları doğrultusunda dua etmeleri olayı bile Rotary'nin kişisel inanç ve düşünceye olan saygısının bir göstergesidir.

Her Rotary kulübü kendi başına bağımsız, yani otonom olduğundan toplantı öncesi topluca dua edilmesi veya saygı duruşunda bulunulması olayı tamamen o kulübün adetlerine ve usulüne bırakılmıştır ve uygulanan usulün o kulüp üyelerinin dinleri ve kişisel inançları saygı gösteren ve ters düşmeyecek biçimde yapılmasına özen gösterilir. 

 

EL KİTABI

Toowoomba, Pondicherry veya Rekchinghausen Rotary kulüplerinin ne zaman toplantılarını nasıl bulursunuz? Sadece R.l.'ın el kitabını açınız. Yaklaşık 750 sayfalık bu yıllık yayın, Rotaryenler ve Rotary kulüpleri hakkında güncel bilgi ile doludur.

27.000'den fazla kulübün toplantı günü, saati ve yeri burada sıralanmıştır. Danimarka'daki Aabenraa Kulübünden Hollanda'daki Zwolle Kulübüne kadar her kulüp başkan ve sekreterinin isim ve adresleni ile kulüp üyesi sayılar ve berat tarihleri resmi el kitabında yer alır.

Resmi el kitabı aynı zamanda 500'den fazla Rotary bölgesi ile bütün Rotary komiteleninin teşekkül tarzı ve amaçları hakkında çok geniş bilgiyi kapsar. Şu andaki ve geçmiş bütün Rl yönetim Kurulu üyelerinin isim ve adresleri de buna dahildir. Geçmişteki bütün R.l. Başkanlarının ve temalarının bir listesi de vardır. Dünyadaki otehlere ilişkin mükemmel bir rehber ilave bir bölümdür. Resmi el kitabı, 9 USD karşılığında R.l.'ın Evanston'daki (Hhinois) dünya karargahından elde edilebilir. El kitabı, seyahatiniz sırasında Rotary temasları yapmak için mükemmel bir rehberdir.

Unutmadan söyleyelim: Toowoomba Rotary Kulübü her Pazartesi saat 6.00'da, Pondicherry her Çarşamba saat 7.45'te ve Reckhinghausen Kulübü ise her Pazartesi saat 1.00'de toplanır. Bilmek güzel şey!

 

ROTARY'DE DOSTLUK İMKANLARI YARATMAK

Rotaryenlenin çoğu başarılı iş adamları ve meslek sahibi kişilerdirler ve iş fırsatlarını duyabilen keskin kulakları, bunlardan yaralanmayı bilecek zekaları vardır. Rotaryenlenin her hafta yaptıkları haftalık toplantılar da, aslında Rotary ile kurulabilecek dostlukların eşi bulunmaz bir fırsatını yaratır ama bunu üyelerin hepsi duymayabilir.

Haftalık kulüp toplantıları Rotary üyeleri için özel ve çok önemli bir ayıcalıktır. Bu toplantılarda üyeler diğer üye dostlarıyla buluşup konuşabilme, daha önce tanımadıkları misafirlerle tanışabilme ve kendi kişisel arkadaşlığın diğer üyelerle paylaşabilme imkanını bulurlar.

"Dostlar Kulübü" olarak ün yapmış olan Rotary Kulüpleri genelde çok basit sayılabilecek bir yol takip ederler: önce, her hafta üyeler değişik masalarda otururlar. İkincisi, Rotaryenlenin, kendi eski dostlarının yanına değil, daha az tanıdıkları üyelerin yanına oturmaları teşvik edilir. Üçüncü olarak da, üyeler yeni gelen üyeleri veya ziyaretçileri "Masamızda boş sandalye var, gel buraya bizimle otur" diyerek dostça ve içtenlikle yanlarına çağırırlar ve ilgi gösterip konuşunlar.

Dördüncüsü, Rotaryen üyeler yemeklerini sessizlik ve suskunlukla yemez veya sadece yanlarında kişiyle özel konuşmalar yapmazlar; aksine, tüm masaya hitaben dostça bir sohbet oluştururlar. Beşincisi, Rotaryenler kulüp içinde iyi tanımadıkları kişileri özellikle seçerek onlarla dostluğu ilerletmeye çalışarak tüm üyeleri yakından tanımaya gayret ederler.

İşte Rotaryenler bu saydığımız beş yolu takip ederek kolayca yeni dostluklar kurma imkanlarını ve fırsatını yakalarlar. bunu yapınca, Rotary kulüplerinin o sıcak havasına kapılmamak ve kişisel dostluk kurmanın ne denli önemli olduğunu anlamamak mümkün değildir. 

 

KULÜPTE ŞARKI SÖYLEME

Harry Ruggles, 1905 yılında Chicago'da ilk Rotary kulübünün kurulmasına varan konuşmalarda Paul Harnis'e katılan 5. kişi idi. Harry şarkı söylemeyi seven birisi idi ve bu da asrın başında yaygın bir faaliyet türü idi. Yeni kurulmak olan kulübün bir toplantısında, Harry bir sandalyeye çıktı ve herkesi kendisi ile birlikte şarkı söylemeye davet etti.

Grup halinde şarkı söyleme kısa bir sürede her Rotary toplantısının geleneksel bir kısım haline geldi. Bu adet, ABD'nin pek çok kulübüne yayıldı ve hala Avustralya, Japonya, Nijerya, Yeni Zelanda ve Kanada gibi değişik ülkelerin popüler bir faaliyeti durumundadır. Bazı kulüpler toplantının resmi açılışı biçiminde ulusal bir şarkıyı söylerler. Bununla birlikte, şarkı söylemeye Avrupa, Güney Amerika ve Asya'daki kulüplerde nadiren rastlanır. 

 

KIDEMLİ FAAL ÜYELİK

"Kıdemli Faal Üyelik" bir Rotary üyelik şeklidir ve Rotary'ye uzun yıllar hizmet etmiş kişilere verilir ve bir Rotaryen ayrıcalığıdır. Kıdemli faal üye olmak bir Rotaryenin çok uzun yıllar kulüp faaliyetlerine katılmış olduğunun bir göstergesidir.

Bir veya daha fazla Rotary kulübünde 15 yıl süreyle hizmet etmiş bir Rotaryen otomatik olarak "Kıdemli Faal Uye" olur. Yine, yaş olarak 60 yaşına gelmiş ve on veya daha fazla yıl hizmet vermiş veya yaş olarak 65 yaşına gelmiş ve beş daha fazla yıl hizmet vermiş bir üye de "Kıdemli Faal Üye" unvanını kazanır. Ayrıca, Bölge Guvernörü olarak hizmet vermiş bir Rotaryen de "Kıdemli Faal Üyelik" hakkını elde etmiş olur.

Kıdemli Faal Uye olmanın bir avantajı o üyenin artık o kulübün hudutları içerisinde oturması veya işyerinin bulunması mecburiyetinin bulunmamasıdır. Kıdemli Faal Üye, oturduğu şehri değiştirip bir başka şehre taşınsa, hiçbir mesleki sınıflandırmaya tabi tutulmaksızın üyeliğe davet edilebilir. Bir Rotaryen kıdemli faal üye olduğunda artık mesleki sınıflandırmaya tabi değildir ve artık o meslek sınıfına bir başka üye alınabilir.

Şu husus unutulmamalıdır ki, kıdemli faal üyelik kendi başına bir meslek sınıfı değildir bir üyelik türüdür. Bir Kıdemli Faal üye her zaman için ilk sınıflandırdığı meslek veya iş dalı sınıfında kalmaya devam eder. 

 

ONUR ÜYELİĞİ

Rotary kulüplerinde dört tip üyelik vardır ve bunlardan biri de "Onur Üyeliği" adı verilen üyeliktir. Bu tür üyelik, bir Rotary kulübünün verebileceği en üst düzeydeki bir üyelik tipidir ve ancak çok müstesna bir hizmet veya veride bulunan az sayıda kişilere verilir. Onur Üyesi seçilen bir üye sadece bir yıl için seçilmiş olur ve devam eden üyeliğinin her yıl yenilenmesi gereklidir.

Onur üyelerinin kulübe yeni üyelik için aday teklifinde bulunma hakları yoktur. Devam mecburiyetinde olmazlar ve kulüp aidatı ödemezler.

Rotary tarihinde böyle bir şerefe nail olarak "ONUR ÜYESİ" sıfatı almış çok sayıda devlet adamı, kaşif, yazar,müzisyen, astronot ve başka kamu hizmetlisi ve görevlileri vardır. Rotary tarafından "ONUR ÜYELİĞİNE" seçilmişler arasında Isveç Kralı Gustaf, İngiltere Kralı George, IV. Belçike Kralı Badouin, Fas Kralı Hassan, 111. Şir Edmund Hillary, Thor Heyerdahl, Thomas Edison,Walt Disny, Bob Hope, Dr. Albert Sabin, İngiltere eski başbakanı Margeret Thatcher ve daha bir çok Amerike Birleşik Devletleri eski başkanı bu "Onur Üyeliğine" seçilmişlerdir.

Gerçekten de, Rotary'de ONUR ÜYELİĞİNE seçilen kişiler Rotary idealini yüceltmek için çok değerli çalışmalar yapmış kişilerdir. 

 

ROTARY İNTERNATİONAL UYELİGİ

Herhangi bir Rotaryene kendisinin Rotary İnternational üyesi olup olmadığını sorduğumuzda vereceği cevap biraz şaşkınlık içinde "Tabi ki üyeyim" sözü olacaktır. Ancak bu anlamda o Rotaryen teknik olarak yanılmıştır. Çünkü hiçbir Rotaryen bir kişi olarak Rotary lnternational üyesi değildir.

Buradaki bu zıtlık gerçekte basittir. Rotary İnternational'ın kuruluş statüsü sadece Rotary kulüplerinin üyeliğine açıktır. Sayıları 26.000'den fazla olan Rotary kulübü üyeliğinden, Rotary İnternational adı verilen kuruluş oluşmuştur.

Bir Rotary kulübü üyeliği için üye kişilerin iyi karakter ve ün sahibi bir iş veya meslekte üstünlük sağlamış veya üst kademe yöneticiliği gibi uygun özellikleri olması gerekir.

Rotaryenler bir Rotary kulübünün üyesidir, kulüp de Rotary International'ın bir üyesidir. Bu teknik anlatım çok Rotaryenler tarafından tam olarak bilinmez ve pek fazla karışıklığa da meydan vermez. Bu sıralanma, Rotary lnternational'ın neden Rotary kulüplerini muhatap aldığını ve tek tek Rotaryen şahıslarla değil, Rotaryen kulüpleriyle işbirliği yaptığını açıklar.

Yani, herhangi bir kişi size Rotary lnternational'a üye misiniz? diye sorduğunda, verilecek en doğru cevap şu olacaktır, "Hayır ben Rotary kulübü üyesiyim." Belki çok kimse bu ufak farkı pek anlamayacak, anlasa bile, bu değişik cevabın farkını fark etmeyecektir bile. 

 

BÖLGE GUVERNÖRÜ

Rotary dünyasında Rotary Bölge Guvernörünün çok seçkin ve belirgin bir görevi vardır. Yaklaşık 45 adet Rotary Kulübünü kapsayan ve adına Rotary Bölgesi denilen coğrafi bölgesi içerisinde Rotary International'ın tek yetkilisi Bölge Guvernörüdür. Dünya çapında yapılan uluslararası asamblelerde eğitim görüp uzmanlaşan 500 kadar bölge guvernörü tüm dünyadaki sayılar 27.000'i aşkın Rotary kulübü için bir tür "Kalite Kontrolü" işlevi sağlarlar. Guvernörler kendi bölgeleri içerisindeki kulüplerde yüksek bir performans sağlamakla yükümlüdürler.

Bölge guvernörü her ne kadar kendi bölgesindeki kulüpleri resmi olarak ziyaret etmekle görevli ise de kesinlikle bir "Müfettiş" değildirler. Tam aksine, bu ziyaretlerin amacı kulüp işlerine yardımcı ve dost bir danışman gibi çalışmak bölge içerisindeki kulüpler arasında Rotary amacı doğrultusunda yararlı bilgileri arttırıcı çalışmalar yapmak ve Rotary programını güçlendirici bir katalizör görevini yürütmektir.

Bölge guvernörü, bu lider görevini gönüllü olarak yürütebilecek çok deneyimli ve ömrünün bir yılını bu görev için adayabilecek özverili bir Rotaryen olmalıdır. Guvernörün günce Rotary programları, amaçları, politikaları ve hedefleri hakkında çok birikimli bir bilgi dağarcığı bulunmalı, kendi mesleğinde, toplumda ve Rotary kulübünde yüksek konumda bir kişiliğe sahip olmalıdır. Guvernör, bölgesinde kurulacak yeni kulüplerin örgütlenmesini gözetmeli ve kurulu olan kulüpleri de güçlendirme yönünde gayret göstermelidir. Bölgesindeki Rotary Kulüplerinin duraksamamaları için özel görevler üstlenip üstün kaliteyi tutacak çalışmalar organize etmelidir. Rotary lnternational başkanı ve R. 1. yönetim kurulunun tüm program ve faaliyetlerinin geliştirmek ve tamamlayarak uygulamaktan da yine Bölge Guvernörü sorumludur. Bölge Konferanslar düzenlemek ve başka özel etkinlikler ve kutlamalar planlayıp yönetmek de Bölge Guvernörünün görevleri arasındadır.

Rotary'nin dünya çapındaki çalışmalarında her bölge guvernörü çok önemli bir rol oynar. Bölge Guvernörü kendi kişiliğinde gerçekte "kendinden önce hizmet" prensibini sevgi dolu çalışmalarıyla, kendisi önce buna örnek olarak göstermelidir. 

 

ULUSLARARASI ASAMBLE

Uluslararası Asamble, tüm dünyada 1 Temmuz'da göreve başlayacak olan gelecek dönem guvernörlerini, yeni görevlerine hazırlamak amacıyla her yıl Şubat veya Mart aylarında toplanır. Gelecek dönem guvernörleri, eşleri ile birlikte, tecrübeli Rotary liderlerinin ev sahipliğinde, bir haftayı aşkın eğitim ve motivasyon oturumlarına katılırlar. Asamble'de kendi guvernörlük dönemleri süresince R.l. başkanı olarak görev yapacak olan özel Rotaryen ile de tanışırlar ve önümüzdeki yıl kendi bölge konferanslarına esas teşkil edecek R.l. temasını öğrenirler.

İlk Uluslararası asamble 1919 yılında ABD'de Chicago'da (İllinois> yapıldı. Daha sonra asambleler Lake Placid (New York>, Boca Raton (Florida) ve Nashvill'de (Tennessee> düzenlendi. Son yıllarda ise asamble Anhaim'da (California) yapılmıştır. Bununla birlikte, asamble nerede yapılırsa yapılsın, genel kurul salonunun üzerindeki tabelada yazılı olan yazı yıllardır aynı kalmıştır. "Oğrenmek için gir.. Hizmet için ilerle."

 

BÖLGE ASAMBLESİ

Rotary başkanlığının her yıl yenilenmesi nedeniyle her yıl bu görevi üstlenecek 27.000 kulüp başkanı görevlerini yürütebilecek bilgiyi edinmeleri gerekir. Dünyadaki 500 Rotary bölgesinin liderlik konusunda eğitilmesi işte bu yıllık bölge asamblelerinde olur.

Bölge asamblesi yönlendirme, yüreklendirme, Rotary bilgisi ve yeni fikirler sağlayarak kulüp görevlileri, yönetim kurulu üyeleri ve komite başkanlarına yön verir. Bazı çok deneyimli bölge liderleri Rotary yönetimi ve hizmet projelerinin her kademesi hakkında bilgi görüşlerini anlatırlar. Asamblede tüm katılanlar değerli yeni fikirler edinerek kulüplerini daha etkin ve ilginç duruma getirmek donanımına sahip olurlar. Genellikle 8 veya 10 kadar delege her kulüpten gelerek bu eğitim toplantılarına katılırlar. bölge Asamblesinin bir önemli yönü de program içeriğinin gelecek bölge guvernörü tarafından gözden geçirilmesi ile yeni Rotary international başkanının düşüncelerinin görüşülmesidir.

Bölgesel amaç ve hedefler bu toplantılarda tanımlanır, planlar görüşülür ve gerçekleştirmek için yeni gelişimler konuşulur.

Her Rotary kulübünün başarısı bu yıllık bölge asamblesinde kulübün tüm olarak temsili ile mümkün olur. 

 

BÖLGE KONFERANSI
Rotary bölge konferansına katılmayan çok sayıda Rotaryen vardır. Oysaki Rotary üyeliğinin en keyifli ve en kazançlı etkinliğini yaşama fırsatını kaçırmışlardır.

Bölge konferansları, sadece kulüp yöneticileri ve komite üyeleri için değil, tüm kulüp üyeleri ve eşleri içindir. Bölge konferansının amacı dostluğu geliştirmek, eğlenmek, etkileyici konuşmacıları dinlemek ve Rotary üyeliğini anlamlı hale getirecek hoş tartışmalar yapmaktır.

Bölge konferansına katılan her kişi, edindiği yeni deneyimler, bakış açıları ve konferansta oluşturulan dostlukları ile kendini daha güçlü hisseder. Konferansa bir defa katılan her yıl tekrar tekrar katılmayı keyifli bir alışkanlık haline getirir.

Sayıları 500 kadar olan Rotary bölgelerinin her biri yılda bir defa konferans tertipler. Bu konferanslar o denli önemlidir ki, Rotary lnternational'ın başkanı her konferansta üyelere bir konuşmacı kişisel temsilci gönderir. Programda her zaman bir kaç önemli eğlence etkinliği, ilginç tartışma konuları ve etkileyici programlar bulunur.

Bir bölge konferansına katılmanın beklenmeyen bir yararı da Rotary üyelerinin rahat bir ortamda birbirleri ile kuracakları yeni dostluklardır. Bölge konferanslarında yapılan sohbetlerden sonsuza uzanan yeni dostluklar gelişir. 

 

GELECEK DONEM BAŞKANLARI EĞİTİM SEMİNERİ

Uluslararası Rotary Tüzüğü'ne göre yılın ilk aylarında, her bölgenin guvernör adayı, dönem guvernörü ile işbirliği halinde gelecek dönem kulüp başkanları için eğitim semineri düzenler ve yürütür. Iki veya üç günlük Gelecek Dönem Başkanları Eğitim Seminerinde (PETS> kulüplerin 1 Temmuz'da göreve başlayacak olan başkanlarına motivasyon ve liderlik eğitimi verilir. Ele alınacak konular arasında, gelecek yılki R.l. temasının uygulanması yanı sıra yeni ve devam eden R.l. programları hakkında bilgiler de yer alır. Gelecek senenin bölge faaliyetlerinin gözden geçirilmesi, kulüp ve bölge programlarının planlanması ve diğer aktivitelerin organizasyonu da bu seminerde ortak olarak ele alınır. Bütçenin nasıl hazırlanacağı, hedef tespiti, zaman yönetimi ve kulüp toplantıları için yeni fikirler gibi hususlar da, Gelecek Dönem Başkanlarının, bölgelerinin Başkanlık Eğitim Seminerine katılmakla edinecekleri beceriler arasındadır. Dünyanın bazı yörelerinde Gelecek Dönem Başkanları Eğitim Semineri bir kaç bölgenin katılımıyla ortak olarak düzenlemektedir. 

 

GENÇLİK MÜBADELE PROGRAMI

Rotary'nin Gençlik Mübadele Programı, hayat boyu süren dostluklar kurdurtan ve uluslararası anlayışı geliştiren çok, popüler programlarından biridir. Bu program ilk olarak Fransanın Nice Rotary Kulübü tarafından 1927 yılında başlatıldı. 1939 yılında Kaliforniya ile Latin Amerika arasında çok geniş bir gençlik değişimini kapsayan programı oluştu. 0 günden beri ise, bu program dünyanın her bir yanını sardı ve genişledi. Son yıllarda 7.000'den fazla sayıda genç insan her yıl tekrarlanmakta olan bu gençlik mübadele programına Rotary'nin sponsorluğunda katılmaktadırlar.

Gençlik Mübadele Programlarının değeri sadece orta öğrenim yaşındaki gençlerin ilgisini çekmekle kalmıyor evinde misafir kalan ev sahibi ailelerce, sponsorluğu üstlenen kulüplerce öğrencileri kabul eden okullarca ve tüm toplum tarafından hoş karşılanıyor ve takdir ediliyor. Gençlik Mübadale Programına katılarak bir başka ülkede bir süre yaşayan gençler, oradaki gördüklerini, deneyimlerini, tanıdıkları kültür ve toplumun yaşam biçimini, dilini, aile yaşamını kendi okuluna döndüğünde sınıfındaki diğer arkadaşlarına da anlatıyor ve gördüklerini bildiklerini onlarla paylaşıyor.

Gençlik Mübadele Programı sayesinde genç insanlar ilginç fırsatlarla karşılamakta ve zengin deneyimler ve yurt dışında bir ülke yaşayarak görme imkanı kazanmaktadırlar.

Genel olarak mübadele programına katılan öğrenciler bir tam yıllık öğrenim dönemini yurt dışında bir başka ülkede geçirirler. Bazı kulüpler ve bölgeler ise birkaç hafta veya birkaç ay süren daha kısa dönemli süreler için öğrenci mübadelesi yaparlar.

Rotary'de Rotary Gençlik Mübadele Programı ile yurt dışına gönderilen öğrencilerin yaklaşık yüzde 36'sı Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada tarafından gönderilmektedir. Avrupa ülkelerinde bu yüzde 40 kadardır. Yüzde 12 kadarı Avustralya ve Yeni Zelanda'dan gelir. Asya kulüplerinin üstlendiği mübadele edilen genç sayısının yüzde 5, diğer Latin Ülkelerinin ise yüzde 7 kadar olduğu söylenebilir. Rotary bölgelerinin yaklaşık yüzde

70'den fazlası Gençlik Mübadele Programlarına katılmaktadırlar.

Uluslararası anlayış ve iyi niyet kavramının geliştirilmesi ve büyümesi amacıyla yapılan bu faaliyetler tüm Rotary Kulüpleri için önemli önerilen ve teşvik edilen bir programdır. 

 

HİÇBİR ÖZEL HAK ve ÜSTÜNLÜĞÜN BULUNMAMASI

Başka arkadaşlar tarafından sık sık sorulan bir soru Rotaryenlerin bu üyeliklerinden dolayı herhangi bir özel iş yararlarının bulunup bulunmadığıdır. Yani menfaatleri nedir ve bir başka Rotaryen ile iş yapmaktan ötürü Rotaryenler özel bir indirim veya ayrıcalıklı hizmet mi almaktadırlar?

Bu sorunun cevabı çok basit ve kesindir. "Hayır". Böyle bir şey yoktur. Rotary'lerin el kitabında böyle bir durumdaki Rotaryenin durumu çok açıkça belirlenmiştir. 1933 yılında Uluslararası Rotary Yönetim Kurulunun kabul etmiş olduğu kurallarda iş ve meslek ilişkilerinin Rotary üyelerini etkilememesi konusunda kesin bir kural vardır: "Bir Rotaryenin bir başka Rotaryen ile iş ilişkisi olması halinde, bu işinden dolayı başkalarından farklı olarak ne ayrıcalık ne de fazladan bir yarar istemeli ve hatta beklemelidir."

Bundan elli yıl kadar öncesinde, bu kavram şöyle ifade edilmekteydi. "Gerçek dostlar birbirlerinden hiçbir menfaat beklemezler ve dostluk güveninin kötüye kullanılması Rotaryenlik ruhuna yakışmayan bir harekettir."

Diğer taraftan, Rotary üyesi olarak o topluluk içerisinde dostları bulunmaktan dolayı doğan normal

bir gelişim sonucu yeni işler veya daha büyük işler sağlanmış ise bu gelişim sonucu hem Rotaryen dostlarının hem de Rotary çevresinden doğal olarak yeni işler alınmış ise bu tamamen olağandır ve Rotary'nin ahlak kurallarına ters düşecek bir durum yaratmaz.

Şunu unutmamak gerekir ki, Rotary üyeliğinin en başta gelen amacı her üyenin başkalarına hizmet edebilme fırsatını ve imkanını vermektir. Başkalarına hizmet edebilme fırsatını menfaat için veya özel ayrıcalıklar sağlamak için kullanmak bir Rotaryene hiç yakışmaz. 

 

HER ROTARYENİN GENÇLERE BİR ÖRNEK OLMASI

Uluslararası Rotary'nın yazışmalarında ve resmi literatüründe gençlere hizmet sözü ile ilgili özel bir slogan pek sık kullanılır. Gençlere yönelik hizmet yarışında iyi emsal olunmasını öneren bu slogan "Her Rotaryen Gençliğe bir Örnek Olmalıdır" sözüdür. Bu sözler, 1949 yılında uluslararası Yönetim Kurulunun almış olduğu bir karar doğrultusunda Rotary kulüplerinin bulunduğu her toplumda gençlere ve çocuklara yönelik sorumlulukların üstlenilmesinin bir ifadesi olarak söylenmiştir. Gençlere hizmet etme felsefesi çok uzun süreden beri Rotary programlarının ayrılmaz bir parçası olagelmiştir.

Gençliğe hizmet programları dünyanın değişik yerlerinde çok değişik biçimlerde ele alınıp uygulanmıştır. Değişik Ülkelerde, çeşitli yollarla gençliğe hizmet verilmektedir. Bazı yerlerde, Rotaryenlerin erkek ve kız izci oymaklarının sponsorluklarını yüklenmeleriyle, atletizm dalında, bedensel özürlü çocuk eğitim merkezlerine, okul güvenlik kuruluşuna, yaz kamplarına, rekreasyon alanlarına, trafik hastanelerine, yöresel fuarlara, çocuk bakım merkezlerine ve çocuk hastanelerine destek olup yardım sağlayarak bu hizmet verilmektedir. Kulüplerin bir çoğu gençlere yönelik meslek danışmanlık kursları düzenlemekte, gençlere iş sağlama programları yapmakta ve 4'lü deney kullanımını arttırıcı çalışmalar ve giderek bugünkü gençliği tehdit eden sorun olan alkol ve uyuşturucu bağımlığını önleme projeleri de Rotaryenler tarafından desteklenmektedir.

Her durum ve şartlar altında, dünya gençliğinin sayısız sorunları karşısında şaşırmış durumdaki genç erkek ve kızlara toplumda öncü olmak, onlara yol göstermek gereği var olduğundan bu fırsat ve imkanı Rotaryenler kaçınılmaz olarak üstlenmişler ve her Rotaryen gençlere örnek olmak gibi bir sorumluluk almışlardır. İnsanlar hizmet etmeyi başkalarını izleyerek öğrenirler. Gençlerimiz yarının olgun birer lideri olacaklarsa başkalarına hizmet sevgisi ve ruhu onlara bugünden aşılanmalıdır ki, onlar da aynı hizmet aşkını bundan sonra gelecek nesillere aktarabilsinler.

Bundan 40 yıl önce Rotaryenlerin kabul edip benimsedikleri bu slogan bugün yine aynı tazeliğini ve güncelliğini korumaktadır. Çok düşündürücü bir savaş öncüsü olmak durumundasınız, Çünkü:

"HER ROTARYEN GENÇLERE ÖRNEK OLMALIDIR" 

 

DÜNYA TOPLUM HİZMETİ

Dünya Toplum Hizmeti bir başka Rotary programıdır. Bu program ile herhangi bir kulüp veya herhangi bir ülkenin bir Bölgesi bir başka ülkenin kulübüne insani yardım sağlar. Tipik olarak şöyle bir örnek verebiliriz. Mesela, gelişmekte olan bir ülkenin toplumunda yaşam standartlarının düzelmesi ve yükselmesi çin yardımcı olacak Rotary projeleri hazırlanır. Dünya Toplum Hizmet projesi adını verdiğimiz bu hizmetin amacı, netice olarak dünyadaki insanlar arasında bir iyiniyet ve anlayışın yerleşmesini sağlamak gibi evrensel bir dostluk gösterisi sergilem ekted ir.

Böyle bir yardım projesinin yardıma muhtaç bir yere ulaşabilmesini sağlayabilecek bilgileri her zaman için WCS Proje mübadelesinin projelerinden yararlanmak suretiyle olabilir. Böylece dünyanın uzak bir köşesindeki yardıma muhtaç kulüpleri saptamak olanağı doğar. Çünkü onlardan gelişmekte olan bölgelere ait çok sayıda değerli faaliyet bekleyen kulüp adresleri bulunmaktadır. Bu liste Uluslararası Rotary'nin Evanston'daki sekreterliğinde vardır ve istendiğinde derhal temin edilebilir. Bu listede yardım bekleyen projeler, bunların tahmini giderleri ve kiminle temas kurulması gerektiği ayrıntılı olarak yazı 1ıdır.

Yardım bekleyen veya yapmayı düşündükleri bir insanı hizmet projesine katılmak isteyen bir başka kulüp arayan kulüpler isimlerini bu listeye yazdırabilirler. istenilen yardımın amacı bir klinik yapımı, bir okul veya hastahanenin tamamlanması, su kuyusu açılması, kütüphane kurulması veya benzeri toplum yararına bir başka hizmet olabilir. Dünya Toplum Hizmeti projesinden yardım isteğinde bulunan kulüpler her zaman için istek listelerini değiştirip yenileyibilir ve ve unu WCS merkezine bildirerek kayıt ettirebilirler. Böylece yapılan bir hizmet mübadelesi sonucu olarak ihtiyaçlar dünya çapında bir haberleşme ağı sayesinde başka dış kaynaklarla sağlanarak pratik bir çözüme gidilmiş olur.

Her Rotary Kulübünün her yıl yeni bir Dünya Toplum hizmeti projesini üstlenmesi zorunlu tutulmuştur. WCS Projesi mübadele listesinin incelenmesi sonunda gerçekten ihtiyacı dolan bir toplumun acil isteklerini karşılayabilmek için hazırlanmış bir proje bunun için işbirliği yapmaya hazır dünyanın bir başka yerinde bir kulüp bulma şansınız olur. Gelişmek için çabalayan dünyanın bir köşesindeki yere yardım etme fırsatı doğar. 0 zaman yapılacak tek iş kalıyor "Derhal işe başlamak" ve projeyi bitirmek için yardımcı olmak; Bunu yaparken de dünyada gelişmesi için çabaİadığımız dostluk ve dünya anlayışı köprülerini güçlendirmek.

 

ROTARY KULÜPLERiNDE KADIN GURUPLARI

Rotary hizmetleri arasında bulunan bir kısım hizmetler Rotaryenler tarafından değil onların eşleri veya Rotary kulübü üyelerinin yakınları hanımlar tarafından yürütülür. Bazı hizmet projelerinin sadece hanımlar tarafından organize edilmesi durumu, tüm dünyadaki Rotary kulüplerinde sıkça rastlanılan bir durum dur.

Hanımlardan kurulu bu guruplara çeşitli yerlerde değişik adlar takılmıştır. Sanki her ülke kendine özgü bir terim kullanır. Bazı Ulkelerde bu hanımlar grubuna 'Rotary Hanımlar Grubu'; bir başkası, 'Rotary Ann Kulübü'; bir diğeri, 'Rotary Eşleri'; daha çokca da, 'İç Tekerlek' diye anılan bu hanımlar gurubu her yıl önemli yüzlerce insancıl projeleri yürüterek toplumlarına hizmet katkısında bulunmaktadırlar. Bu kadın gurupları yerel ihtiyaçlara cevap verecek okullar açmakta, bebek kılinikleri kurmakta, yemek ve yiyecek dağıtım merkezleri, hastahane, yetim-ler yurdu, yaşlılar huzur evi ve benzeri hizmet faaliyetlerini yürüterek topluma yararlı işleri yapmaktadırlar. Yine, gönüllü olarak günlerini verip çalışan bu hanımlar annelerin çocuklarına bakmak için çocuk bakım merkezlerini yönetmekte ve bunun geliriyle Gençlik Mübadele öğrencilerinin giderleri için kaynak yaratmaktadırlar. Genellikle bu hanımlar grubu, o yerin yerel Rotary kulübünde başlatılan hizmet programlarını destekleyip yardım eden ve tamamlayan türde çalışmalar yapmaktadırlar. Bazı hanım grupları ise sadece yerel hizmetlerle yetinmeyip uluslararası hizmet projelerine de çalışmaları ile katkıda bulunm a kta d ı na r.

1984 yılı uluslararası Rotary Yönetim Kurulu, Rotaryenlerin yakınları olan hanım gruplarının yapmış oldukları mükemmel hizmet ve dostluk çalışmalarını takdirle anmış ve tüm Rotary kulüplerinin buna benzer yan kuruluşlar kurdurup bunlara sponsorluk etmelerini teşvik etmiştir. 

 

OKUR YAZARLIK EGİTİMİ

Dünya nüfusunun yaklaşık dörtte birini oluşturan bir mil-yandan fazla insanın okur yazar olmadığı tahmin edilmektedir. Genç ve yetişkinlenin okur yazar olamaması sorunu hem sanayileşmiş ülkelerin hem de gelişmekte olan ülkelerin müşterek bir problemidir. Her yıl bu rakam giderek artmaktadır. Okuma-yazma bilmeyen yetişkinlenin sayısı dünyada heryıl 25 milyon kadar artmaktadır, öyle ki, Amerika Birleşik Devletleninde bile tüm nüfusun yaklaşık dörtte birinin fonksiyonel olarak okuma yazma bilmez olduğu kabul edilmektedir.

Okuma yazma bilmenin getirdiği kötülüklerden biri de bu gibi kişilerin kişilik bağımsızlığını kaybetmeleni ve yaşama anlam veren insancıl duyguları kaybedip fakinleşmelenine ve uygunsuz yollara sapmalarına yol açmasıdır. İnsanların cahilliği insanları küçültür, onların ekonomik, politik, sosyal ve kişisel gelişimlenini durdurun. Okur yazan olmama uluslararası anlayış, işbirliği ve dünya barışını engeller.

1978 yılında Rotary tarafından başlatılan ve 3 H diye anılan Sağlık, Açlık, İnsanlık Komitesinin programı içerisinde bin hizmet olarak programlanan Okur Yazarlık Eğitimi Rotary'nin öncelikle ele aldığı bir program oldu. Bu yolda toplanan bağışlarla dünyada okur yazanlık konusunda çok mükemmel kaynak kitaplar hazırlandı. Rotary tarafından desteklenen bir yayın olan 'The Right to Read - Okuma Hakkı' Linkoping-İsveç'de Bölge Guvernörü olan Rotaryen Eve Malmquist tarafından yazıldı. Kendisi, okuma ve eğitim araştırmacısı olarak ün yapmış bir otorite idi. Okuma yazma seferberliği için Rotary kulüplerinin programlarına bu kitap ile öncülük yapmış ve yüce hizmete büyük katkıları olmuştur.

1985 yılında uluslararası Rotary'nin Planlama ve Araştırma komitesinin teklifi ve yönetim kurulunun onayı ile dünyadaki tüm Rotary kulüplerinin on yıl süreyle bir okuma yazma seferberliği yürütülmesi kararlaştırılmıştı. Rotany kulüplerinin büyük bir kısmı kendi toplumlarında okur yazarlık eğitimi konusunda ciddi araştırmalar yapmaktadırlar. Bazı kulüpler okuma yazma öğreten temel kitaplar yayınlamakta; bazıları ise okuma ve dil öğretim klinikleri açmakta, gönüllü öğretmenlik yapmakta veya eğitim malzemeleri bağışında bulunmaktalar. Rotaryenler kendi toplumları içinde çok önemli bir rol üstlenerek özellikle gelişmekte olan ülkelerde okuma olanağını geliştirici çalışmalar yapıp yeni yeni projeler üretebilirler. 

 

YAŞLILARA İLGİ

Rotary Kulüplerinin özellikle ağırlık verdikleri ve önemsedikleri bir alan "Yaşlılara yeni imkanlar sağlama" konusudur. Toplumdaki yaşlı kesimle işlerlerinin biraraya getirilmesi ve kuşakların birbirleriyle kaynaştırılmasına yardımcı olacak yeni projelerin geliştirilmesi fikri 1990 yılında Uluslararası Rotary Yönetim Kurulu tarafından Rotary Kulüplerinden istendi. Bunu takip eden yıl içerisinde ise toplumdaki yaşlılara "birlikte" ve onlar "için" çalışma yapılması konusu ısrarla yinelendi.

Dünyadaki yaşlı insan nüfusunun hızla çoğalıyor olması ve yaşlılara özel ihtimam gösterilmesi gereği giderek artan boyutta büyümektedir. Şehirlerde yaşayan insanlar yaşlandıkca kendileri için kişisel bağımsızlık ve mümkün olduğunca kendi yaşamlarını kontrol edebilme özgürlüğünde olabilme duygusu önem kazanmaya başlar.

Yaşlıların sıkça karşılaştıkları sorunlar olan sağlık bozuklukları, yetersiz beslenme, taşıt kullanma güçlükleri, ev işlerini yapamama, aile bağlarında kopukluk, eğlence imkanları bulamama, barınacak uygun yer bulamama ve acil durumlarda yardımcı olacak sosyal kurumlar bulunamaması gibi konularda toplumun yaşlı kişilerine yardımcı olabilmek için birçok Rotary kulübü çalışmalar yapıp imkanlar yaratabilmek için uğraşmaktadırlar. Bazı kulüplerde ileri yaşda olanların emeklilik planlamalarını yapmak ve bu şekilde onlara yardımcı olabilmek amacıyla kulüp üyelerinden bu konuda bilgi ve deneyim birikimi olanlardan yararlanılmaktadır. Diğer bir kısım Rotary kulüplerinde ise bu gibi ileri yaştaki kişiler genç kuşağa kendi deneyim ve bilgilerini aktarmak suretiyle yardımcı olmakla kuşaklar arası iletişim yolu ile yaşlılara meşguliyet alanı açılmakta ve bu suretle toplumdaki yaşlılara meşguliyet yaşlılara yardımcı olmaktadırlar. Rotaryenler genellikle ileri yaşdaki insanların kendilerinden yapamayacağı çalışmaları programlayıp hazırlamakla çok yararlı bir sosyal hizmet üretmektedirler.

Yaşlı kişilerin belki de en büyük ve önemli istekleri ise düşünceli dostları tarafından ilgi görmek ve aranmaktır. Tüm Rotaryenler üyesi bulundukları kulüpte nasıl bir çalışma yapıp yaşlılar için program uygulayabileceklerini düşünüp ciddi çalışmalar yapmalıdırlar. Bu hizmet öyle bir toplum hizmetidir ki hepimiz bir gün gelip yaşlandığımızda bu hizmeti veren kişi değil alacak kişi olarak kendimizi bulacağız. 

 

ULUSLARARASI KONVANSİYONLAR

"Tüm Rotaryenleri uluslararası düzeyde uyarma, yönlendirme ve bilgilendirme" amacıyla her yılın Mayıs veya Haziran ayında Uluslararası Rotary dünya çapında toplantı düzenler. Aynı ülkede ard arda en çok iki yıl üst üste düzenlenebilecek olan bu toplantılar, Rotary topluluğun işlerinin yürütüldüğü yıllık toplantılar. Bu toplantıların planlama dönemi dört veya beş yıl öncesinden düşünülüp çalışmalar başlatılır.

1999'da Singapur'da Singapur şehrinde, 2000 yılında da Arjantin'in Buenos Aires şehrinde yapılacaktır.

Bu konvansiyonların yapılacağı yerler için önce uluslararası Rotary yönetim kurulu genel bir yer saptar ve şehirlerin öneri getirmesini ister. Bu konvansiyonlar 15 ila 20 bin Rotaryen ve konuklarının katıldığı gerçekten büyük uluslararası toplantılardır.

Rotary'nin gerçekten ne denli yüce bir uluslararası nitelikte olduğunu kavrayabilmek için bütün Rotaryenler bu konvansiyon toplantılarına katılabilmek amacıyla şimdiden planlarını buna göre yapmalıdırlar. 

 

BOLGESEL KONFERANSLAR

Rotaryenler zaman zaman dünyanın herhangi bir yerinde bölgesel bir konferansın düzenlenmiş olduğu haberin duyar veya okurlar. Bu konferanslar Uluslararası Rotary'nin yıllık konvansiyoniarına çok benzerlik gösteren bu gibi bölge konferans-ları genellikle uluslararası konvansiyonlardan uzak yerlerde daha az Rotaryen üye ve konuğun iştirakiyle yöresel olarak tertiplenen toplantılardır.

Bölge konferanslarının amacı tanışıklık ve dostlukları arttırıp güçlendirmek, katılanlar arasında arkadaşlık ve anlayışı geliştirmek ve bu arada Rotary fikri ve düşüncesi hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulunmak ve bu konuda bir fikir arenası oluşturmak, bölge ile uluslararası düzeydeki ilişkileri irdelemek gibi konular başlıca işlevlerinden biridir.

Bölge konferanslar,na genellikle iki veya üçbin kişilik bir katılım olur. Bu gibi bölgesel konferanslar Rotaryenler için çok özel ve önemli günler sayılırlar, ancak çok önceden belirli bir tarihte düzenlenmezler. Bu konferanslar herhangi bir bölgenin Rotaryen liderlerince uygun görülen zamanlarda, görülen lüzum ve ilgiye göre önceden programlanıp uygulanır. Bu gibi bölgesel konferansların görevsel işlevlerinin bir çoğu Uluslararası Sekreterliğince karşılanır.

Bu gibi bölge konferanslarına katılmak için bölge dışındakilerin çağrılması için başka kulüplere özel olarak davet edilme veya duyuru yayınlama gibi girişimler yapılmaz, ama, dünyanın her tarafındaki Rotaryenlerin bu gibi bölgesel konferanslara katılmaları memnunlukla karşılanır. Bir başka bölgenin bölgesel konferansına katılmak her Rotaryen için eşi bulunmaz bir fırsat, keyifli bir deneyim, yeni dostluklar fırsatıdır. Bu da Rotary'nin uluslararası düzeydeki dostluk ve arkadaşlık için bulunmaz fırsatlarından biridir. 

 

ULKELERARASI KOMİTELER

Iki komşu ülke olan Fransa ile Almanya arasında 1931 yılında bir işbirliği komitesi kuruldu ve bunun adına "Petit comite" yani "küçük komite" denildi ve amacı bu iki ülke halkının birbirleri ile daha fazla yakınlaşması ve kaynaşmasını sağlamak idi. Işte o tarihten beri aynı yolu takip ettiler ve Avrupalı Rotaryenler değişik ülkedeki Rotary kulüpleri ve Rotaryenler arasındaki ilişkileri arttırmaya yönelik çalışmalar yapmak için milli hudut-lar ötesinde işbirliği yapmaya yöneldiler.

Ulkelerarası Komiteler şimdilerde dünyanın birçok yerlerinde dostluğu arttırmak ve özellikle de Dünya Toplum Hizmetleri projelerinin desteklenmesinde işbirliği yapmak; öğrenci mübadele programlarını orgazine etmek ve bunun gibi çeşitli milletler arasındaki anlayışı geliştirci faaliyetler düzenlemek gibi işleri yürütmektedirler. Ulkelerarası Komitelerin yetkilileri sık sık diğer ülkenin Rotaryenleri ve ailelerini ziyaret ederek şehirlerarası toplantılar ve konferanslar düzenlerler.

Bazı durumlarda, aralarında çokca müsafe olan iki ülke arasında da Ulkelerarası komite kurulur. Bunun amacı da, dünyanın değişik yerlerindeki farklı ülkeler arasında eşleşen iki ülke arasında dostluk ve iyi niyeti geliştirmek ve güçlendirmektir. Ulkelerarası Komiteler kendi bölgelerinin güventöru•• ~ıle daima yakın işbirliği halinde bulunur ve hem bölgede hem de kulüpler çapında danışmanlık düzeyinde işlev görür.

Ulkelerararası komiteler hem Rotary hem de tüm Rota ryenler için Dördüncü Hizmet Avenü'sü çizgisindeki sorumlulukları yerine getirmek için, yani Uluslararası anlayış. iyiniyet ve dünyada barış prensiplerini uygulamak için mükemmel bir fırsat yaratır.

 

R.I.B.I.

Tarihimizin enterasan bölümlerinden biri Ingiltere ve Irlanda Uluslararası Rotary'nin kuruluş hikayesidir. 1914 yılıda Rotary Atlantik Okyanusu aşarak Avrupa Kıtasında İngiltere ve İrlanda'ya doğru yayılmış ve Rotary Kulüpleri Uluslararası Derneğinin bir şubesi olarak İngiltere Rotary Kulüpleri Derneği kurulmuştu. Bu sırada devam etmekte olan birinci dünya savaşı sırasında uluslararası bu kulüpler arasında pek fazla bir iletişim kurulamamıştı. İşte bu nedenle İngiltere, İrlanda ve birkaç Avrupa ülkesindeki Rotary kulüpler toplanak biraraya gelmişler ve Ingiltere'deki Rotary Kulüpleri Derneği olarak birleşmişlerdir.

Birinci Dünya Savaşı bittikten sonra 1922 yılında yeni bir Uluslararası Rotary anayasası benimsenmiş ve yeni bir prensip getirmişti. Bu prensibe göre, bir ülkenin 25 den fazla kulübü bulunması halinde orası bir "yöresel birim" olarak kabul edilmekte ve o yörenin artık Uluslararası Rotary yönetimi kurulunda bir temsilci bulundurmaya ve başka özel yetkilere sahip olma durumu doğuruyordu. Dünyada Ingiltere ve Irlanda yöresi birimi dışında bu ayrıcalıktan yararlanmak isteyen başka bir yer olmadı, ve bu nedenle bu özel durum yalnızca Ingiltere ve Irlanda Rotary kulüpleri için geçerli kaldı.

1927 yılında Uluslararası Rotary bu yöresel ayırımcı kavramı tamamen ortadan kaldırdı ve Rotary kulüplerini dünyanın değişik bölgelerine göre teşkilatlanma prensibi benimsendi. Ama bu arada, daha önceden kazanılmış haklar, öncelikler ve farklı durumlar aynen muhafaza edildi ve kalıcılığı sağlandı. Böylece, R.l.B.l. kısa adı ile anılan "Rotary İnternational in Great Britain and lreland, İngiltere ve Irlanda Uluslararası Rotary" kuruluşu kaldı. Çünkü bu sıfatı istemiş ve almış tek yöre idi. R.l.B.l. ise halen, aynı bağımsızlığını devam ettirmekle birlikte yine de uluslararası Rotary'nin anayasasına bağlı, onun onayına tabii bir bağımsız kuruluş olarak çalışmalarına devam etmektedir.

R.I.B.lin yönetim şekli tamamen yalnızca Ingiltere ve Irlandaya özgü bir şekilde yürütülmektedir ve gerek coğrafyası, gereksi dil gelenek ve görevleri açısından yöresel özellikler taşınmaktadır. Tarihi ilişkileri dolayısı ile, R.l.B.İ. diğer tüm Rotary kulüplerinden az değişik yapısal özellikler taşır ama yine de Uluslararası Rotary'nin tam bir üyesidir. 

 

YASAMA KONSEYİ

Rotary'nın ilk kurulduğu yıllarda Uluslararası Rotary'nin anatuzuğu ve diğer yasal hükümleri üzerindeki görüşmeler ve değişiklik teklifleri müzakeleri ile bunların oylanarak kabulu işleri hep yıllık konvansiyenlarda yapılırdı. Yıllık konvansiyon toplantılarına iştirak eden kulüp üyeleri giderek çok artınca her konunun bu yıllık toplantıda açıkca görüşülmesi ve tartışılıp oylanması giderek zor olmaya başladı. Bunun sonucu olarak 1924 yılında, yasallaşması istenen her tüzük veya yasa değişikliğini müzakere edip teklifleri inceleme için hukuk alt komisyonu işlevi görecek bir danışma kurulu oluşturuldu ve bu kurula Yasama Konseyi adı verildi.

Sonunda, 1970 Atlanta konvansiyonunda, oluşturulmuş olan bu Yasama Konseyinin doğrudan Rotary'nin yasama veya parlementosunun bir uzvu olarak faaliyet göstermesi esası benimsendi. Konsey üyeleri her Rotary Bölgesinden bir delege ve bunun dışında gereği kadar dışarıdan yardımcı büro personelinden oluşmaktadır. Bu konseyin her üç yılda bir defa olmak üzere, Rotary konvansiyon toplantılarından başka bir zamanda toplanarak çalışmalarını yürütmesine karar verildi.

Bundan sonraki toplantısını 2001 yılında yapacak olan bu konsey, Rotary ile ilgili anatüzük, ve diğer yasal hükümierin değiştirilmesine ilişkin tüm teklifleri incelemek, kanun maddeleri ve tüzük hükümleri hazırlamak, ve Rotary politikası ve usulleri için önerilen değişiklikleri kararlaştırıp yasallaştırmak gibi görevleri yürütmekten sorumludur.

Teklifler herhangi bir Rotary kulübü tarafından yapılabileceği gibi, bir bölge tarafından veya Uluslararası Rotary yönetim kurulu tarafından da yapılabilir. Konsey kararları kesinleşmeden önce dünyadaki tüm Rotary kulüpleri tarafından yeniden gozden geçirilebilir. Konseyin vermiş olduğu kararlar üye kulüplerin en az yüzde 10'u tarafından kabul edilmeyip itiraz edilir ise, o yasa maddesi yürürlüğe girmeden iptal edilmiş sayılır.

Bu şekilde iptal edilen yasal hükümler bir sonraki konvansiyonda son şekli verilmek üzere görüşülüp müzakere edilir. 

 

DÜNYA DOSTLUK FAALİYETLERİ

Rotary'nin çok geniş dünyasında çeşitli ırk ve milliyete mensup Rotaryenlerin aynı hobileri, aynı uğraşları veya aynı rekreasyon faaliyetlerden hoşlandıkları çok sık görülmüştür. Işte aynı uğraş; hobi veya eğlenceden zevk alan ve aynı ilgili alanında odaklaşan Rotaryenlerin biraraya gelerek gruplar oluşturması teşvik edilir. Bu şekilde kurulan gruplara verilen ad "World Fellowship Activities/ lnternational Fellowships" yani, "Dünya Dostluk Faaliyetleri / Uluslararası Dostluk"tur; ve amacı dostluğu arttırmak ve özel boş zamanlarda yapılan uğraş ve eğlence / dinlence deneyimleri birlikte paylaşmaktır.

Dünya Dostluk Faaliyetleri konusunda öncü olan dostluk grubu Uluslararası Golf Dostluk grubudur. Bu grup son 26 yıl içerisinde her yıl bir başka ülkenin değişik şehirlerinde toplanmakta ve golf turnuvası tertiplemektedirler. Bu gibi dostluk grupları kendi faaliyetlerini tanıtmak ve promomosyonunu yapmak amacıyla yıllık uluslararası konvansiyonlarda özel payyonlar veya renkli köşeler kurarak tanıtım yapmakta ve bu şekilde faaliyetlerini genişletip yeni dostlar edinmektedirler.

Dünya Dostluk Faaliyetleri arasında en tutulan ve tanınan dallar: Pilotluk, amatör radyoculuk, pul kolleksiyonculuğu, müzik, yatçılık, karavancılık, kayak, teniz ve gezi gruplarıdır. Daha değişik amaçlı dostluk grupları arasında ise soy bilim (genealogy), eğlence araçları, buz hokeyi (curling), ağaç dikme, buharlı tren yolculuğu, kaset kayıt ve dolaşma gibi grupları sayabiliriz. Esperanto Dünya Dostluk gurubu tüm dünya üzerinde bir tek dil konuşmaya özenenlerin meydana getirdiği bir dostluk gurubudur. Yine bunlardan başka, avcılık, balıkçılık, satranç, koşma, sağlık sporu ve eski para kolleksiyonculuğu gibi gruplar kurulmuştur. Bu kulüplerin birçoğu kendi üyelerine dağıttıkları yayınlar veya haber bültenleriyle aralarında iletişim kurarlar.

Dünya Dostluk Faaliyetlerine her Rotaryen katılabilir; yeter ki kendi ilgi alanında bir dal bulabilsin. Bu gibi dostluk gruplarına katılmakla Rotaryenler dünyanın dört bir yanında dostlar ve hoşnut olacakları bir eğlence faaliyeti bulma imkanına kavuşmuş olurlar. 

 

ROTARY DOSTLUK MUBADELESI

ilginç bir Rotary faaliyeti ve Rotary Dostluk Mübadele programıdır. 1981 yılında New Horizons - Yeni Ufuklar komitesi tarafından ilk olarak tavsiye edilen bu faaliyet Roteryenler ve eşlerinin dünyanın bir başka ülkesindeki bir rotaryen ailesini ziyaret etmesini teşvik eder ve programlar. Bu karşılıklı ziyaretler ya kulüpten kulübe yada bölgeden bölgeye ziyaret esasına dayalı olarak programlanır.

Esas fikir birkaç Rotaryen ailenin bir başka ülkeye Rotary Dostluk Mübadelesi ile gönderilmesidir. Sonradan aynı ziyaret karşı taraftan yapılarak ziyaret iade edilmiş ve mübadele yapılmış olur. Once başarılı bir iki deneyimden sonra bu Rotar~ dostluk mübadele programı yerleşmiş ve artık devamlı olarak uygulanan bir Rotary Programı olarak kabul edilmiştir.

Rotary Mübadelesi Programı genellikle Rotary Vakfının grup çalışması mübadele pogramı ile karşılaştırılıp ve birbirine benzetilir ise de aradaki fark, bundan Rotaryen çiftleri ülke içi deneyimlerindeki tüm giderlerin kendileri tarafından karşılanmasıdır. Bu öyle bir programdır ki başka hiç bir kuruluş tarafından taklit edilemez. Çünkü Rotaryenler diğer Rotaryenleri Dostluk sevgisi ile kucaklar ve dostlara kapılar her zaman açık tutulur.

Dostluk ve olağanüstü bir tatil düşleyen Rotaryenler Rotary Dostluk Mübadalesi programı hakkında daha fazla bilgi isteyip almalıdırlar. Umulmadık bir Rotary dünyası sizi bekliyor olabilir.

 

ROTARY GENÇ LİDERLER YETİŞTİRME PROGRAMI (RYLA)

Her yıl yaz aylarında Rotary kulüpleri tarafından seçilmiş binlerce genç Rotary'nin sponsorluğunda düzenlenen kamp ve seminerlere katılmak üzere seçilirler ve bu kamp veya seminerlerin yapılacağı Amerika Birleşik Devletleri, Avusturalya, Kanada, Hindistan, Fransa, Arjantin, Kore ve daha başka ülkelere gönderirler. Çok samimi bir arkadaşlık ortamında açık havada yapılan bu toplantılarda seçkin ama farklı milletten 50-70 kadar genç kız ve erkek uygar bir tartışma ve fikir alışverişinde bulunarak etkili hitab etme, liderlik eğitimi alma ve tertiplenen çeşitli sosyal etkinlere katılma imkanını bulurlar ve bu şekilde kişilik gelişimi, liderlik ve iyi vatandaş olma vasıflarını kazanma amaçlı çalışmalara doğrudan katılmış olurlar. Bu faaliyetin resmi adı "Rotary Youth Leadership Awards (RYLA> - Rotary Genç İçin Liderlik Eğitim Semineri" olarak tespit edilmiştir, ama genelde bu programa camp Royal, Camp Enterprise, Youth Leaders Seminars, Youth Conferences, yani Girişimcilik Kampları, Genç Liderlik seminerleri, Gençlik Seminerleri, Gençlik Konferansı gibi başka adlar da takılmaktadır.

İlk RYLA programlarının uygulanmasına Avusturalya'da 1959 yılında başlanıldı. Queensland eyaletinden bu ilk toplantıya seçilen gençler İngiltere Kraliçesi Oueen Elizabeth ll'in yeğeni Prenses Alexandria'nın Avustralya'ya yaptığı ziyarette bulunmak ve onunla tanışmak imkanını bulmuşlardı. İştirakçı gençlere ev sahipliği yapan Brisbane'li Rotaryenler ve genç liderlerin yüksek nitelikli kişiliklerden çok etkilenmişlerdi. Nitekim, bunu takip eden yıllarda her yıl böyle seçilmiş bu genç liderler grubunun bir hafta boyunca sosyal, kültürel ve eğitim faaliyetlerinde bulunmaları kararlaştırıldı. Bundan sonra RYLA programı giderek ve Yeni Zelenda Rotary bölgelerine yayıldı. 1971 yılında RYLA programı Uluslararası Yönetim Kurulu tarafından Uluslararası Rotary'nin resmi programı olarak kabul edildi. 

 

ROTARY KIRSAL HİZMETLER PROGRAMI

Rotary'nin dünya çapında faaliyetleri arasında yeni bir program oldukça ilginç bir faaliyettir. Rotary Kırsal Hizmetler adı erilen bu faaliyetin başlangıcı, Uluslararası Rotary Başkana M. A. T. Caparıs'in 1986 yılında uygulamaya koyduğu bir tür imece yoluyla kendine yardım etme bilinci verilerek köylerin ve köy toplumlarının kalkınmasını hedefleyen çalışmaydı. Genellikle köylerde bir işgücü fazlası vardır. Köylülerin boş zamanları çok olur ve ekim ve hasat dışı kalan zamanları gizli bir işsizlik olarak bile yorumlanabilir. Buna karşın, bu iş gücünü harekete geçirerek ve boş olan kadın ve erkek köylülerin zamanını değerlendirecek toplum gelişmesine yönelik faaliyetlerini yönetecek projeler ise pek bulunmaktadır.

Rotary Köy veya Toplum Gönüllüleri Birliği olarak adlandırılan bu gönüllü birlikler Rotary kulüplerini sponsorluğunda kurulan ve belirli bir konuda geliştirmeyi hedefleyerek kendi toplumlarına yardımcı olmak isteyen Rotaryen olmayan kişilerin oluşturduğu bir guruptur. Bu faaliyetlerde Rotaryen üyeler öncülük yaparak gereken teşkilatlanmayı, teşviki ve bazı malzemeleri sağlamakta Rotary Köy Gönüllüleri Birliği ise kendi toplumlarına yardım için gereken insan gücünü ortaya koymaktadırlar. Böylece işlerlik kazanan Rotary Köy Gönüllü Birlikleri toplumda çok muhtaç bölgelerde hizmet yapabilme imkanı veren çok yeni ve değişik türde bir hizmet projesini gerçekleştirmiş olmaktadırlar.

Rotary Toplum Gönüllüleri Birliği ise daha çok büyük şehirlerin aşağı gelir kesiminin yaşadığı ve getto diye bilinen bölgelerinde kurulur ve orada kendiliklerinden organize olmaktan aciz kişilerle birlikte Rotaryenlerin sahip oldukları bilgi ve deneyim birleştirilerek imece usulü ile toplum kalkınmasına yardımcı olunmaya çalışılır.

Rotary Köy Gönüllüleri Birliği dünyada yaşam kalitesini arttırıcı faaliyetler kavramına çok yeni bir boyut getiren bir programdır.

 

ROTARY GÖNÜLLÜLERİ

Onları mülteci kamplarında, ücra kliniklerde, geçici hastanalerde ve ilkel köylerde çalışırken görebilirsiniz. Çoğunluğu doktor ve dişçi olmakla birlikte, toplumun tüm kesimlerinden gelirler. Onlar Rotary Gönüllüleridir.

Rotary Gönüllüler Programı Rotaryen'lere, Rotaract'lara vakıf mensuplarına açıktır. Rotaryen olmayanlar bile katılabilir. Yurt dışında görev almak isteyenler kendi bölgelerindeki sekreteryaya bir Gönüllü Kayıt Formu doldurmalıdırlar. Aynı zamanda görev yapmak istedikleri bölgedeki ev sahibi Rotary kulübünden de bir gönüllü davetiyesi almaları gerekir. Gönüllü hizmet ajanları ve özel ihtiyaçları bulmak için çeşitli kaynaklar mevcuttur.

Rotary Gönüllüleri programı kulüp ve bölge düzeyindeki meslek hizmetleri şemsiyesi altında yürütülür. Katılımcılar minimum 1 ay görev yapmaya istekli olmalıdırlar. Rotary Vakfı zaman zaman Rotary gönüllülerinin hava ulaşım ücretleri ve mütevazi geçim giderlerini karşılamak üzere fonlar sağlar. Gönüllüler, hizmetleri için bir maaş ya da başka bir ödeme almazlar. Rotary gönüllüleri zamanlarını ayırmak ve uzmanlıklarını sergilemek üzere 'I00'e yakın ülkeye seyahat etmişlerdir. 

 

INTERACT

Interact adı verilen Rotary gençlik programı ilk olarak 1962 yılında Uluslararası Rotary Yönetim Kurulu tarafından uygulandı. Ilk Interact Kulübü Florida'nın Melbourne şehrinde kuruldu.

lnteract kulüpleri orta eğitim çağındaki genç kız ve erkek öğrencilerin birlikte çalışarak hizmet için

dünya dostluğu kurmak ve uluslararası anlayışı yerleştirmek amacıyla çalışma imkanları sağlar.

Kelimenin türetilmesi şöyle olmuştur. Uluslararası demek olan lnternational kelimesinden kısaltılmış olarak "Inter" alınarak, hareket anlamına gelen action kelimesin "act" bölümü kısaltılarak alınmış ve ikisinin birleşmesinden "lnteract" kelimesi türetilmiştir. Kurulan her 'lnteract" kulübünün bir Rotary kulübü sponsorluğunda kurulması ve o kulübün gözetiminde çalışması esastır. Kulüp faaliyetleri okullarına, topluma ve dünyaya hizmet edecek projeleri içermesi şarttır.

Bugün tüm dünyada 3300'den fazla sayıda kurulmuş interact kulübü ve bunların da 74 değişik ülkede 75.000'den fazla üyesi bulunmaktadır. lnteract üyesi genç öğrenciler bu çalışmaları ile öncelikle liderlik konusunda deneyim kazanmakta ve hizmet projeleri yürütme ve uygulamada pratik bilgiler edinmektedirler. Bunun sonucu olarak başkalarına yardım etmenin mutluluğunu yaşarlar.

lnteract kulüplerinin büyük amaçlarından bir tanesi de, tüm dünya gençliğinde daha büyük bir karşılıklı anlayış ve iyiniyet oluşturmak için yeni imkanlar bulup çıkarmaktadır. 

 

ROTARACT

1960'lı yıllarda lnteract'ın kurulup başarıya ulaşmasını takip eden yıllarda, Uluslararası Rotary Yönetim Kurulu taraından 1968 yılında ROTARACT kuruldu. Bu yeni kuruluş yaşı 18 ile 30 arasında olan genç kadın ve erkeklerin toplumda sorumlu birrer vatandaş olmaları ve liderlik potansiyeline sahip kişilik kazanmaları için kurulmuştu. Ilk kurulan Rotaract kulübü Kuzey Carolina'da Charlotte Rotary Kulübü tarafından kurularak onaylandı. 1995 yılı geldiğinde ise tüm dünya üzerinde 114 değişik ülkede kurulu 5000'den fazla sayıda Rotaract kulübü ve bunlara üye 113.500'den fazla genç Rotaract bulunmaktadır.

Rotaract kulüplerinde kabul edilmiş esas prensip; kişisel başarı ve toplum ilgisi duymanın temelinde kişisel sorumluluğun yattığı gerçeğinin önemini vurgulamaktadır. Her kulüpte, bir kişinin iş ve mesleğindeki ahlak standartlarının yüceltilmesi amacıyla bir yıllık yeni bir proje uygulatır ve buna sponsorluk yapar. Rotaract kulüpler bu çalışmaları dışında uluslararası anlayış ve iyiniyetli arttırıcı sonuçlara giden imkanlar yaratır. Rotaractlar kendi toplumların, geliştirerek ve yücelterek programlara ve sosyal faaliyetlere katılmaktan memnun olurlar. Rotaract kulüpleri ancak kendilerine devamlı olarak sponsorluk yapan, yol gösteren ve danışmanlık yapan bir Rotary kulübü bulunduğu sürece faaliyetlerine devam edebilir. Rotaract programlarının tüm faaliyet ve projelerindeki çalışmaları belirleyen slogan şudur:

"Hizmetle Gelen Dostluk" 

 

ROTARY'DEKİ DİGER İLKLER

- Rotary'de ilk"Yüksek Başarı Odülü" 1969 yılında verildi. Bu ödül olağanüstü bir uluslararası veya toplum hizmeti projesi yapan kulüplere veriliyordu.

- Rotary'nin ilk lnteract kulübü Floride'nın Melbuorne şehrinde 1962 yılında kurulan kulüptür. Bu kulübün kurulması sonradan 88 ülkede kurulan 7200 kadar lnteract kulübünün kurulmasında öncülük etmiştir.

- Güney yarıküre Rotary'nin ilk Konvansiyonu Brezilya'da Rio de Janerio şehrinde 1948 yılında yapılmıştır.

- Rotary'nin sloganlarından "4'lü Deney"in telif hakkı Rotary tarafından ilk olarak Herbert Taylor Uluslararası Rotary Başkanı olarak seçildi 1954 yılında tescil edildi.

- Rotary'nin ilk toplum hizmet projesi 1907 yılında Şikago Rotaryenlerinin belediye binasında bir Dinlenme Odası yapmak üzere kampanya başlattıklarında gerçekleşti.

- ilk olarak 1964 - 1965 yılında Rotary Vakfı bir yıl içerisinde bir milyon doların üzerinde bağış aldı. Şimdilerde ise yıllık bağış tutarı 45 milyon doların üzerindedir. 1917 yılından bugüne kadar yapılan bağışların toplam tutarı yaklaşık olarak 750 milyon dolara varmıştır.

- Rotary'de doğal afetlere yardım amacıyla maddi yardımda bulunma teklifi ilk defa 1913 yılında İndiana'da Ohio'da meydana gelen sel felaketi için yapıldı. Yapılan bağışın tutarı 25.000 dolar idi.

- Rotary'nin meşhur sloganı "En iyi Hizmet Eden En Çok Yararlanır" ilk defa Şikago konvansiyonunda 1910 yılında söylenmiştir. 

 

ULUSLARARASI ROTARY GENEL SEKRETERLİĞİ

Uluslararası Rotary'nin günlük çalışmalarını yürüten kişi olan Rotary genel sekreteri Rotary'in en üst profesyonel memurudur. Genel sekreter uluslararası Rotary'nin Yönetim Kurulu ve başkanına karşı sorumlu olur, aynı zamanda Uluslararası Rotary sekreterliğinde çalışan ve sekreterlik işlerini yürüten yaklaşık 500 kişilik memur kadrosunun da başıdır.

Genel Sekreter Uluslararası Rotary Yönetim Kurulunun sekreteri olarak çalıştığı gibi Rotary Vakfının da yürütme ve mali işler sorumludur ancak vakfın mütevelli heyetinin gözetim ve deneyimi altında bu görevi yapar. Genel sekreter ayrıca tüm Rotary komiteleri ve yasama konseyi ile bölge konferansları ve yıllık Rotary konvansiyonunun sekreteridir. Genel sekreterden Mektup/General Sekretary's Letter adlı haber bülteni tüm dünya Rotary kulüplerine en son Rotary haberlerini ulaştıran bir yayınıdır.

Genel sekreterlik Uluslararası Rotary'nin yönetim kurulu tarafından en çok beş yıllık bir süre için atanır ve genellikle bu süre sonunda tekrar seçilir. 1910 yılından beri bu görevi yapanların sayısı yedidir. Rotary'nin ilk genel sekreteri olan Chesley Perry bu görevi 1910 yılında başlayıp 1942 yılına kadar sürdürdü. Ondan sonra görev alan genel sekreter Phil Lovejoy 1942-1952 yılları arasında bu işi yürüttü. George Means 1953 - 1972 yılları arasında; Harry Stewart 1972 - 1978; Herb Pigman 1979 -1986; Philip Lipdsey 1986 - 1990 yılları arasında bu görevde kaldı. Spencer Robinson Jr. ise bu görevi 1990-93 yılında yaptı. Şimdiki Genel Sekreter ise Geoffrey Large 1995'den beri görev-dedi r.

Rotary tarihi süresince genel sekreterlerin kişiliği, etkinlikleri ve yönetim becerileri, tüm Rotary programları ve faaliyetlerini yönlendirmek ve başarısını sağlamıştır. 

 

ROTARY'DE BAŞKAN SEÇİMİ

Her yıl, Uluslararası Rotary'yi dünya çaşında temsil edecek başkanlığa seçin bir Rotaryen başkan olarak seçilir. Bu başkanlık seçiminin ön çalışmaları iki yıl öncesinden başlatılar. Once dünyanın tüm bölgelerinden seçilen 15 kişilik bir aday gösterme komitesi saptanır. Aday gösterme komitesinin seçebileceği bir adayın daha önce Uluslararası Rotary'nin Yönetim kurulunda çalışmış olması, çok geniş bir Rotary deneyiminin bulunması ve dünyadaki Rotary liderleriyle çok yakın ilişkilerinin bulunması gereklidir.

Aday gösterme komitesi, Uluslararası Rotary'nin eski yöneticilerinin herhangi birini başkan adayı olarak gösterebilir. Ancak aday gösterme komitesinin üyeleri ve o sırada görev yapmakta olan yöneticileri başkanlığa aday olarak seçilemezler. Rotary kulüplerinden herhangi biri eski Uluslararası Rotary yöneticilerinden başkan adayı olarak komiteye önerebilir.

Eylül ayında bu komite biraraya gelir ve aralarında görüşerek başkanlık için aday gösterilecek Rotaryeni seçmek için gerekli çalışmaları yaparlar. Bu komitenin tesbit ederek aday seçeceği kişinin adı tüm Rotary kulüplerine bildirilir. Aralık 1 tarihine kadar herhangi bir Rotary kulübü yeni bir aday teklif etme hakkına sahiptir. Ancak yapılacak bu aday önerisinin geçerli olabilmesi dünyadaki tüm Rotary kulüplerinin yüzde biri oranında, yani 250 kadar kulübün aynı adayı desteklemesi gereklidir. Böyle bir durumun oluşması halinde seçim için postayla oy istenir ve bunların sayımı yapılır. Eğer kulüplerden başka bir aday önerisi yok ise, aday gösterme komitesinin önerdiği başkan adayı, başkan adayı olarak ilan edilir. Bu noktadan sonra, bu şekilde tesbit edilmiş olan Rotaryen başkan ve eşi bir yıldan fazla bir süre bu başkanlık için hazırlık yaparak geçirir ve kendi dönem başlama tarihi geldiğinde tüm dünyaya Rotaryanlerin başkanı olarak Uluslararası Başkan sıfatıyla Rotaryenlere hizmet verir. 

 

YILLARA GORE ROTARY TEMALARI

1955 yılında Uluslararası Rotary Başkanı A. Z. Baker, Rotary'nin önemsediği konuları işleyecek ilk hizmet temasını "Kendi Ozkaynak>arımızı Geliştirelim" diyerek ilan etti. 0 tarihten sonra gelen her Rotary Başkanı, kendi dönemi süresi içinde işlenecek ayrı bir temayı ortaya koydular. Bu temalardan en kısa ve özlü olanı. 1961-62 yıllarında başkan olan Joseph Abey'in teması idi ve bu sözcük "Act" yani, "HAREKETE GEÇ" diyordu. Yine böyle tek bir sözcükten oluşan tema 1958 - 59 yılları dönem başkanı Charles Tennet'in gösterdiği tema idi. "Serve", yani "HİZMET ET" diyordu. 1968 - 69 dönem başkanı Kyoshi Togasaki ise "Participate "yani" "KATIL" dedi.

1963 - 64 dönem başkanı Carl Miller ise o günlerin çok popüler bir konusunu ilan etti. "UZAY ÇAĞINDA ROTARY IÇİN TAKİP EDİLECEK YOLLAR". Yine buna benzer zamana ayak uyduran konular, 1980-81 dönem başkanı olan Rolf Klarich'in söylediği "Hizmet için vakit ayırın" ve Wiliam Carter 1973-74 döneminde "HAREKET ZAMANI"; 1966-67 dönem başkanı Richard Evnas "ROTARY İLE DAHA IYİ BIR DUNYA" ve 1978-79 dönem başkanı Clem Renouf "HİZMET ETMEK IÇİN İLERLEYIN" diyerek reklam van bir konuyu dile getirmiştir.

Rotary başkanları "Köprü" benzetmelerini çok sık kullanmışlardır. Orneğin 1959-60 dönem başkanı Harold Thomas "Dostluk Köprüleri Kurmak" demiş; 1970-71 dönem başkanı William Walk "Farklıları Köprüleyerek Birleştirin" 'Bu tema ülkemizde "ARAYI KAPATIN" diye kullanılmıştır.> denmiştir. 1982-83 dönem başkanı Hiroji Musakra ise "INSANLAR BİRDIR - TUM DUNYA İLE DOSTLUK KOPRULERI KURUNUZ." diyerek insanlığı birliğe çağırmıştır.

1981-82 dönem başkanı Stan McCaffrey dünya çaşında bir odaklama yaparak "DUNYAYA ANLAYIŞ VE BARIŞ HİZMETİN-DE ROTARY" demiş; 1984-85 dönem başkanı Carlos Censeco ise dünya Rotaryenlerini "YENİ HİZMET ALANLARI KEŞVEDİNİZ" diyerek araştırmalara yöneltmiştir. Başka yıllarda kimi zaman kişilikler ön plana çıkartılmış ve 1960-61 dönem başkanı Edd Mclaughin "SEN ROTARY'SİN" demiş. 1971-72 dönem başkanı Ernst Breitholtz "İYİ NİYET SENİNLE BAŞLAR" demiş; 1985-86 dönem başkanı Ed Cadman "ANAHTAR SIZSİZİN" demiştir. Sık sık Rotaryenler kulüpleriyle daha fazla ilgilenmeye çağrılmıştır. 1983-84 dönem başkanı Bill Skelton "ROTARY'Yİ PAYLAŞ - İNSANLARA HİZMET ET" demiş; 1967-68 dönem başkanı Luther Hdoges ise "ROTARY UYELİĞİNİZ ETKİLEYİCİ OLSUN" diye yön göstermiştir. Ne var ki, söylenen söz ve gösterilen yol ne olursa olsun; "GOZDEN GEÇİR VE YENİLE"; "YENİ BİR BAKIŞLA BAK"; "HİZMET YOLUNUZU AYDINLATSIN"; "İNSAN VARLIĞINI YUCELT" gibi Rotary dönem başkanları tarafından verilen temalar daima Uluslararası Rotary Başkanlarının tüm Rotaryenlere önemli bir yıllık program ve görev vermiş olduğunu gösterir.

1986-87 dönem başkanı M. A. T. Caparas ise bir umut alevi-ni yakarak şöyle söyledi; "ROTARY UMUT GETİRIR".

1987-88 dönem başkanı Charles KelIer'in görüşüne göre ise; "ROTARYENLER - HİZMET İÇİN KENETLENİN KENDİNİZİ BARIŞA ADAYIN".

1988-89 dönem başkanı Royce Abbey ise tüm Rotaryen dostlarına; "GUCUNUZLE ROTARY VE GUÇ KATIN" diyerek sesleniyordu.

1989-90 dönem başkanı Hugh Archer bizleri "ROTARY MUTLULUK GETIRSIN" diyerek hizmet etmeye yönlendiriyordu.

1990-91 dönem başkanı Paulo Costa; "İNANÇ VE COŞKU İLE

ROTARY'Yİ YUCELTİNİZ" dedi.

1991-92 dönem başkanı olan Raja Saboo ise, Tüm insanlığa ulaşmak için, "KENDINIZDEN OTELERE BAKINIZ" demiştir.

Bu kitabın yazarı ve dönem başkanı Cliff Dochterman 1992-1993 dönemi Rotrayenlerine şöyle seslenmiştir.

"GERÇEK MUTLULUK BAŞKALARINA HİZMET EDEBİLMEKTIR"

1993-94 Başkanı Bob Barth "YAPTIKLARINıZ İNANIN, INANDIKLARINIZI YAPIN"; 1994-95'de Bill Huntley ise rotaryenleri "DOST OLUN" sloganı ile teşvik etmiştir. 1995-96 yılında Herbert G. Brown rotaryenlerden "DURUST DAVRANALIM, SEVGİ İLE HİZMET VERELİM, BARIŞ IÇİN ÇALIŞALIM" talep etmiştir. 

 

SEÇİM PROPAGANDASI YASAĞI

Uluslararası Rotary'nin ilginç kuraliarından birisi de seçimler sırasında üyelerine propaganda yasağı getirmesidir. Bu madde "Hiçbir Rotaryen Uluslararası Rotary'de herhangi bir yere seçilmek amacıyla kampanya yapamaz, oy isteyemez ve propagandada bulunamaz." Bu madde Bölge Guvernörlüğü için geçerli olduğu gibi Uluslararası Rotary'nin direktörlüğü başkanlığı ve diğer seçim ile gelinen komiteler için de geçerlidir. Rotary usullerine göre seçimlerde kişisel propaganda amacıyla adayların ilan vermek, broşür, yazı veya mektup yazarak veya başkasına yazdırarak seçim kampanyası yapması men edilmiştir.

Bir Rotaryen, seçimle gelinen herhangi bir Rotary görevine talip olup aday olma isteğini duyduğu zaman, bu adaylığında kendisine oy kazandırabilecek davranışlardan, konuşmalardan ve propaganda türü yayınlar yapmaktan kaçınmalıdır. Adaylara ait bilgi olarak sadece ve sadece Uluslararası Rotary'nin genel sekreterliğince yazılan yazılarda adaylar için yazılan bilgiyle yetinilecektir.

Bölge Guvernörlüğü veya Uluslararası Rotary'nin direktörlü gibi seçimle gelinilen bir makam için adaylığını koyan bir Rotaryen, kendisini diğer adaylardan üstün olduğunu gösterir ve diğerlerine göre kendisine avantaj sağlayabilecek davranış ve hareketlerde bulunmamalıdır. Seçim propagandası ve kampanyası bu yasağa rağmen yapılırsa, bu durum o adayın diskalifiye edilerek adaylıktan çıkartılmasına neden olabilir.

Rotaryenlere göre önemli olan husus, bir Rotaryenin geçmişte yapmış olduğu hizmetlerin niteliği ve o makam için kendisinin uygunİuğudur ve yapılacak bir seçimden önce şansını arttırmak için özel bir çalışma yapmak veya reklam ve propaganda yolu ile yayın yapıp seçim şansını arttırıcı davranışlara gerek olmamalıdır. 

 

ROTARY VAKFININ BAŞLANGICI

Çok büyük projelerden bazıları çok küçük tohumların uygun zemine ekilmesiyle serpilip büyür. İşte Rotary Vakfının kuruluş ve gelişim hikayesi böyle çok mütevazi bir başlangıca dayanır.

1917 yılında Uluslararası Rotary Başkanı Arch Klump Atlantada Rotaryenlere hitaben yaptığı bir konuşmada şöyle diyordu: "Dünyaya yaygın iyi birşeyler yapmak istiyorsak, bunun için bağış kabul etmemiz çok uygun ve yerinde bir istek olur." Dinleyen Rotaryenlerin cevabı çok kibar ve olumlu olmuştu ilk başta, ama fondaki birikim çok yavaş gerçekleşiyordu.

Bundan bir yıl kadar sonra, ilk verilen ad olan "Rotary Bağış Fonu"nda Kansas City Rotary Kulübünden yapılan ilk bağış geldi. Parasal olarak bu sadece 26.50 dolardı ve 1918 yılı Kansas City şehrinde toplanan konvansiyon organizasyonundan artan para idi. Eundan sonraki yıllarda da küçük küçük bağışlar bunu eklendi. Aradan altı yıl geçtikten sonra, bu fonda biriken paranın tutarı 700 doları ancak bulmuştu.

Bundan on yıl kadar sonra, 1928 Minneapolis Konvansiyonunda Rotary Vakfı parasal varlığı 50.000 doları buldu. 1937 yılında Rotary Vakfı 2 milyonluk bir hedef tesbit etti ama ne var ki, ikinci Dünya Harbinin aniden patlak vermesi bu amaca ulaşmayı imkansızlaştırdı, hedeften vazgeçildi.

1947 yılında Paul Harris'in ölümü ile Rotary Vakfının bağış toplamak için yeni bir devir de açılmış oldu. Rotary'nin kurucusu Paul Harris anısına para ve hediyeler Vakıfa akmaya başladı.

İşte o günden sonra Vakıf tam anlamıyla güçlenmeğe başladı ve "Çeşitli milletlerin hakları arasında anlayış ve dostça ilişkilerin geliştirilmesi" ne yönelik olarak bu soylu bağış iyice yaygınlaşmaya başladı. 1954 yılında tek bir yıl içerisinde bu Vakfı yarım milyon dolardan fazla bağış geldi. 1965'de ise yapılan bağışların tutarı bir yılda bir milyon doları bulmuştu.

İşte yukarıda söylediğimiz gibi ilk başlarda çok küçük ve mütevazi bağışlarla başlayan bu hareket giderek çok büyük bir Vakıf haline geldi ve şimdilerde dünyanın her tarafında eğitim ve insancıl işler için yılda 45 milyon dolardan fazla bağış Rotary Vakfında toplanmaktadır. 

 

ROTARY VAKFI DAİMİ FONU

"Vakfa bugüne ya da yarına ait birşey gibi değil, fakat gelecek yıllar ve nesiller açısından bakmalıyız" sözleri Rotary Vakfı'nın babası Arch Klumph'a aittir. Bu nedenİedir ki, Vakıf Daimi Fonu Rotary'nin eğitim ve insancıl programlarının geleceğini teminat altına almanın en önemli yolu olarak kabul edilir. Daha önceleri (Dünya Anlayış ve Barışı için Vakıf) olarak adlandırılan bu fona bağışlar gelecek için yatırım teşkil eder. Nihayette, daimi fonun vakıf desteği için istikrarlı ve güvenilir bir kaynak oluşturması ve böylece her zaman asgari düzeyde bir program faaliyetinin garanti altına alınması ve gelecekte yeni ve genişletilmiş programlara imkan tanınması amaçlanmıştır.

Vakıf mal varlığı için de daimi fona kayda değer bir katı ayıran ya da fona en az 1000 USD'lık nakdi bir bağış yapan herkesi özel olarak ödüllendirir.

Bu tür kişiler Rotary Vakfı bağışçıları olarak tanımlanır. 1995 yılında bütün dünyada 18.000.-den fazla bağşı mevcuttu. 

 

İYİNİYET ELÇİLİĞİ BURSLARI

1947 yılında, dünyanın 11 değişik ülkesinden seçilen 18 genç erkek öğrenciye bir başka ülkede bir yıl süreli eğitim bur-su Rotary Vakfı tarafından sağlanmıştı. Yapılan bu ilk eğitim bursu ile dünyanın en yaygın eğitim bursu programı başlatılmış oldu.

Başlangıcından beri, Rotar Vakfı burslarının özelliği, uluslararası anlayış ve iyiniyet oluşturma amaçlı olmuştur. Yani başka ülkelere burs sağlanarak Rotary aracılığı ile gönderilen öğrencilerin bir akademik derece, diploma veya sertifika alması şartı olmaksızın bir iyiniyet elçisi olması amacı ön planda tutuluyordu. Buradaki düşünce, Rotary burslu öğrencilerin çeşitli ülke insanları arasında dostluk ilişkilerini güçlendirmektir. Bu nedenle, burs verilen kız veya erkek öğrencilerden, gittikleri ev sahibi ülkede ve eğitim gördükleri okullarda "İyiniyet Elçisi" gibi davranmaları istenir.

1947 yılında gönderilen 18 adet Rotary burslu öğrenci ile başlayan bu güzel amaçlı girişim ile bugüne kadar dünyada 125 değişik ülkeden 25.000 kadar öğrencinin Rotary Vakfı tarafından öğrenim bursu almış ve bir başka ülkenin evsahipliği ile öğrenim görmüştür. Bursu alan öğrencileri 105 değişik ülkedeki Rotaryenler ev sahipliği yapmışlar. Şimdilerde ise, 1000 kadar öğrenciye verilen bu burs ile öğrencinin yol giderleri, yaşam ve okul giderleri 18.000 dolara kadar karşılanmaktadır. Başlangıcından beri Rotary Vakfı 242 milyon dolardan fazla bir miktarı eğitim amacıyla harcamıştır.

1994-95 Rotary yılından itibaren Rotary Vakfı iki yeni tip bursu uygulamaya başlamıştır. Bunlar birden ziyade yıl için verilen burslar ile üç veya altı aylık verilen kültürel burslar olup bu burslar yabancı bir lisanı öğrenme, geliştirme amaçlıdır.

Rotary Vakfının vermekte olduğu eğitim amaçlı bursların geleceğe yönelik çok değerli bir yatırım olduğunun bilincinde olan Rotaryenler bu girişimin sonucu olarak dünyaya daha büyük bir karşılıklı anlayış ve iyiniyetin oluşmasında bu bursların çok önemli adım olduğunu çok iyi bilmektedirler. 

 

AFET YARDIMLARI PROGRAMI

Dünyanın herhangi bir bölgesi bir tabii afete maruz kaldığında, çok mümkündür ki, saatler içinde, ümitsiz afetzedelerin acılarını dindirebilmek için, Rotary Yardım Programı çalışmaya başlar. Muhtemelen 5.000.00.-USD'a kadar mütevazi bir yardım, R.l. Başkanı tarafından derhal, hortumlar, depremler, su taşkınları, yangınlar ve diğer felaketler neticesinde evsiz kalmış insanlara ulaştırılır.

İlk bağ ışı takiben, sekreterlik geleneksel olarak tüm dünyadaki Rotaryen'lerin, parasal, malzeme, giyecek, yiyecek, ev araç ve gereçleri gibi bağışlarda bulunabilecekleri, yardım çağrısını yapar. Afet bölgesindeki Rotary bölge ve kulüplerine ilave yardımların ulaştırılması genellikle bir kaç ay devam eder.

Rotary Vakfı mütevelli heyeti tarafından, felaket anında küçük bağışların derhal yapılabilmesinin mümkün olması için, bir "Rotary Afet Yardım Fonu Kurulmuştur". R.l. Başkanı, doğrudan felaket bölgesindeki bölge guvernörü aracılığı ile çalışarak, yiyecek, battaniye, çadır ve ilk yardım malzemesi gibi acil ihtiyaçların karşılanabilmesi için harekete geçer.

Afet Yardım Fonu, dünyada iyi niyet ve anlayışı tesis edebilmesi için Rotary Vakfına armağan edilmiş çok değerli oluşumlardan biridir.

 

(GSE) GRUP İNCELEME PROGRAMLARI (GİM)

Rotary Vakfının en popüler en yararlı programlarından biri iş adamları grubunun inceleme amaçlı gruplarının mübadele programıdır. 1965 yılında Kaliforniya ile Japonya bölgeleri arasında yapılan ilk mübadeleden sonra, şimdiye kadar toplam 5500 grupta 25.000 kadar işadamı ve meslek sahibi erkek ve kadına bu program ile eğitsel deneyimler verilmiştir. Kısaca GSE/GIM programı olarak anılan bu mübadele programında iki Rotary bölgesi birbirleriyle eşleşerek karşılıklı olarak birbirlerine inceleme grupları gönderirler. Son 25 yıl içerisinde Rotary Vakfından bu GSE/GIM programı için 42 milyon dolar kadar bir para ayrılmış ve fiilen harcanmıştır.

GSE Programını çekici kılan unsurlardan bir tanesi, ziyaret eden grubun üyelerinin karşı bölgedeki Rotaryenler ve aileleri ile tanışıp konuşmaları ve birlikte bir süre yaşamaları ve bunları çok sıcak bir dostluk ortamında ve misafir - ev sahibi ilişkileri içinde yapma fırsatını bulabilmeleridir. Başlangıçta sadece erkeklerin katılabileceği bu gruplara şimdilerde hem erkekler hemde kadınlar katılmaktadırlar.

Meslek ve iş sahiplerinden oluşan bu gruplar gittikleri ülkede ve bölgedeki çiftlikleri, okulları, sanayi tesislerini, ticari kurumları ve devlet dairelerini ziyaret ettiklerinde kendi ülkelerinin "İyiniyet Elçileri" gibi temsil ederek bir tanıtım görevini yerine getirmektedirler. Kendi ülkelerinin ziyaret ettikleri gibi ziyaret ettikleri ülkenin halkına ve toplumunu da tanıtmış olurlar. Böylece başlıyan yakın temas sonucunda çok büyük ve bitmeyen dostlukların doğduğu çok olmuştur.

Gerçekten de Rotary'nin Grup İnceleme Mübadele Programı <GSE/GİM) çok sayıda Rotaryene yeni bir dünya anlayışı kazandırmış ve bunu elde etmenin çok zevkli, pratik ve anlamlı bir yolunu vermiştir. 

 

SAĞLIK, AÇLIK, İNSANLIK YARDIMLARI (3-H) PROGRAMI

1978 yılında Rotary çok kapsamlı bir hizmeti dünya çapında başlattı ve bu hizmetle dünyada Sağlık, Açlık ve insanlık için kutsal bir savaş açmış oldu. Kısaca 3-H adı ile anılan bu program tek tek veya ufak bir gurup kulübün birleşip çözemeyeceği büyük bir dünyü sorununa, büyük çaplı bir hizmet organizasyonu ile cevap vermek için yapılmış programları içeriyordu.

1995 yılına kadar 137 adet değişik 3-H projesi onaylanarak 52 ülkede bunların uygulanmasına geçildi. Bunların tahmini giderleri 37 milyon dolar tutmaktaydı. Bu projelerin esas amacı dünyanın her tarafındaki çeşitli ulus ve halkının sağlık durumunu iyileştirmek, açlığı önlemek ve insanlar arasında insani, kültürel ve toplumsal gelişmeleri arttırmak idi. Sonuç olarak dünyada istenin hedef, Rotary'nin ana prensiplerine uygun olarak dünyada uluslararası anlayışı, iyiniyeti ve barışı geliştirmektir.

İlk 3-H projesi Filipinlerde 6 milyon kadar çocuğun Çocuk Felci olarak bilinen Polio'ya karşı aşılanması projesi idi. Zamanla, 3-H projesi ilerledikçe dünyanın gelişmekte olan bölgelerindeki insanlara yardımı amaçlayan yeni programlar eklenmeye başladı. Şimdilerde, çeşitli ülkelerde 100 milyondan fazla küçük çocuğun yaygın bir aşılama kampanyası ile aşılanmasından başka olarak, daha iyi beslenme programları, mesleki eğitim, geliştirilmiş sulama projeleri ile tarım ürünlerinin arttırılması, çocuk felcine yakalanmış sakat kişilerin rehabilitasyonu ve bunun gibi, gelişmiş ülkelerde halk çoğunluğunun yararına olan bir takım programlar uygulamaya konuldu.

3-H programı altında uygulanan tüm bu projelerin mali giderleri Rotary Vakfına gönüllü olarak bağışta bulunan Rotaryenlerin verdikleri paralarla karşılanmaktadır. İleriki yıllarda, şimdi uygulamakta olan bu 3-H programının Rotary'nin en iyi hizmet faaliyeti olduğunun anlaşılacağı kesindir. Rotaryenler ihtiyaç ve mahrumiyet içinde olan insanlara, on insanlar dünyanın neresinde olursa olsunlar koşarlar, ilgi gösterirler ve önemserler.

 

EŞLEŞTİRİLMİŞ BAĞIŞLAR

Rotary Vakfı programlarından bir başkası da, uluslararası hizmetlerin yürütülmesinde çeşitli kulüp ve bölgelere yardımcı olabilecek Eşleştirilmiş Bağış prognamıdır. 1965 yılından beri, dünyanın çeşitli 135 ülkesinden, harcama tutarı 23 milyon doları geçen 3700 kadar bağış bu projelerin gerçekleştirilmesi amacıyla toplanmıştın.

Bu proje için en az Rotary Vakfının tayin ve tesbit etmiş olduğu miktar kadar bir bağışı kulüp veya Bölge kendi üyelerinden bağış olarak toplamalıdır. Bu gibi bağışlar toplandıktan sonra, bunlar dünyanın çeşitli yerlerindeki önemli ihtiyaçları karşılamak amacıyla kullanılmaktadır. Yapılan hizmetler arasında, hastahanemelere yatak ilavesi veya alet alımı, okul programlarının geliştinilip donatılması, su kuyusu açmak, özel bakıcı gerektiren bedensel özürlülere yardım, yetimler yurduna gelir kaynakları sağlamak, sağlıkla ilgili kurumlar kurmak ve dünyada açlık ve fakinliğin egemen olduğu bölgelerde yiyecek dağıtmak, ilaç dağıtmak ve benzeri uluslararası toplumsal hizmetler vermek sayılabilir.

Yapılan bağışlar bazen 20.000 dolar tutarındaki projeler için, bazen de 50.000 dolar kadar büyük projeler için olabilmektedir. Ama çoğu 5.000 ile 10.000 dolar arasındadır.

Eşleştinilmiş bağışlar hiçbir zaman bir bina yapımında kullanılmayacağı gibi başlatılmış bir başka program veya bitmiş bir başka program için kullanılmaz. Bu programı yürüten ve sponsorluğunu üstlenen kulübün de programa maddi katkıda bulunması gereklidir. Yapılan yardımlar kişilere değil, yaygınlaştınılmış olarak ihtiyaç sahiplerine eşit olarak verilmesi öngörülün.

Eşleştinilmiş Bağışlar Rotary vakfının çok anlamlı bir programıdır ve Rotary kulüplerinin, başka ülkelerdeki muhtaç kişilere hizmet götürme projelerinin destekleyicisi olma yolunda önemli bir teşvik unsurudur. Bu program dünyada karşılıklı anlayış ve iyi niyet duygusunu Rotary Vakfının amaçları doğrultusunda arttıran gerçekçi bir programdır. 

 

CARL. R MILLER ARAŞTIRMA BAĞIŞLARI

Rl'ın 1963-64 yılı Başkanı merhum Carl P. Miller en alt düzeyde başarılabilecek insancıl faaliyetlere büyük inanç duyan bir kişi idi. Kendi görev süresi içinde başlatılan Eşleşmiş Kulüp ve Bölge Programı aracılığı ile Rotaryenleri <halktan halka> temaslar yolu ile bir başka ülkede hizmet fırsatları bulmaya teşvik etmiştir. Kulüplerin ve bölgelerin eşleştirilmesi Dünya Toplum Hizmeti'nin önemli bir unsuru haline gelmiştir.

Başarılı bir gazete yayıncısı olan Carl eşi Ruth ile birlikte, Carl R Miller araştırma bağışı programını oluşturmak üzere Rotary Vakfı'na cömert bir bağışta bulunmuştur. Araştırma bağış-ları, bir uluslararası hizmet projesi geliştirilmesi için gerekli seyahat ve diğer masraflar için 3.000.-USD'a kadar para ayırmak suretiyle, kulüpler ve bölgelerin uluslararası faaliyetlerini canlandırmayı amaçlamıştır. Bir Carl Miller bağışı projenin kendisini finanse etmez, bunun yerine projeyi sonuçlandırmaya götürecek ön aşamalar için gerekli <halktan halka> teması destekler. Rotary Vakfı tarafından Ağustos ve Şubat aylarında olmak üzere yılda 2 defa verilen bu özel bağışı kazanmaya sadece kulüpler ve bölgeler ile kulüp ve bölge grupları hak kazanabilir. 

 

POLIO PLUS

Polioplus, dünyada yaygın bir halde var olan poliomyeletes (Çocuk Felci) hastalığına karşı çocukları aşılamak amacıyla yapılan yaygın bir aşılama kampanyasıdır. Programın adında Pohc ve artı anlamında Plus ile birlikte kullanılmasının nedeni, bu aşı ile çocukların yalnız Çocuk Felcine karşı değil, beş ayrı ölümcül hastalığa karşı da etkili bir aşılama kampanyası olmasındandır.

Bu program 1985 yılında önceleri sadece bir fon yaratmak için başlatılmıştı. İlk hedef 120 milyon dolarını toplanmasıydı. 1988~ yılına gelindiğinde dünyadaki Rotaryenlerin bağış ve taahhütleri toplamı 219 milyon doları bulmuştu. 1995 yılına gelindiğinde toplanan paranın tutarı 246 milyon doları aşmıştı. Bu fon ile kalkınmakta olan ülkelerdeki çoukların sağlığını korumak için gerekli görebilecekleri aşıyı istediklerinde, Rotary Vakfından en az beş yıllık ihtiyacı karşılayabilecek kadar aşı stoku Rotary Vakfında bulundurulabiliyordu. Talepte bulunan yaklaşık 100 ülkeye aşı bağışı yapıldı. Böylece 181 milyon dolar üzerinde bir para aşı için aşının kalitesini yükseltmek için harcandı.

1988 yılında, Dünya Sağlık Teşkilatı <WHO> dünya çapında bir savaş başlatarak 2000 yılına kadar dünyadan çocuk felci hastalığını kaldırmayı hedefledi. Bu amacı benimseyen Rotary 2005 yılında 100. yılını Pohio'suz bir dünyada kutlamayı kendine amaçlamış bulunmaktadır. Bu tür bir hastalığın dünya yüzeyinden tamamen silinmesi gerçekte çok güç olacak gibidir; (dünyada bir tek çiçek hastalığı mikrobunun kökü kurutulabilmiştir> ve çok masraflı bir savaştır. Polio'nun dünya yüzeyinden tamamen silinmesi işi tüm dünya toplumlarına 2 milyar dolara mal olabileceği hesaplanmıştır. Böyle bir savaşın dünyadaki tüm insanları kapsayacak biçimde başarıya ulaşabilmesi için çocukların tek tek aşılanması, şüpheli her vakanın mutlaka sistemli olarak bildirilmesi, hastalığın yaygınlaşma meyli göstermesi halinde insanların hepsinin aşılanması ve bir laboratuvar ağı kurularak hastalığın her safhasını kapsamlı, bir şekilde takibi gereklidir. Bu büyük savaşta Rotary tek başına değildir ama Rotary bu hizmeti vermek için halkla, devletlerle ve Dünya Pan American Health Organization ile UNİCEF ve benzeri sağlık örgütleriyle birlikte, elele ortak olarak savaşacaktır. Rotary'nin sağladığı "incan gücü" bizlere "elele" çalışma yeteneği verir. Gelişmekte olan ülkelerdeki Rotaryenler binlerce saatlik mesailerini ve sayılamayacak kadar çok hediye bağışlarında bulunarak ülkelerindeki çocuk felcine karşı savaşta öncülük yapmışlardır.

Dünyada hiçbir resmi olmayan kuruluş PohioPlus kadar büyük çapta hizmet vermemiştir. Gerçekten de, bu program dünyanın şimdiye kadar görmüş olduğu en büyük insani hizmettir. Her Rotaryen bu başarıdan gurur duymaktadır.

 

ROTARY'NİN BARIŞ PROGRAMLARI

Rotary Vakfının özel bir programı ilk olarak başlatıldığında buna "Rotary Barış Forum"u adı verilmişti. Dünyada genel barışı ve karşılıklı anlayış düşüncesini arttıracak bir merkez veya eğitim programının başlatılması 1982 yıllarında Yeni Ufuklar Komitesi ve Dünya Anlayış ve Barış Komitesi toplantılarında görüşülmekteydi. 1984 yılında Rotary Vakfının Yeni Programlar Komitesinde de yine bu konu derinlemesine araştırılmıştı.

Rotary Barış Programı aslında Rotary'nin resmi olmayan ancak dünya çapındaki insan gücü kaynağını, dünyadaki çeşitli milletlerin aralarında anlaşmazlık olabilecek konular için eğitsel programlarla çözüm üreterek kullanmak ve genelde dünyada barış kalkınma ve iyi niyetli arttırıcı faaliyetler ve etkinlikler yapmak gibi küresel barış ruhunu yüceltisi bir anlam taşır. Bu programın kapsamında seminerler tertiplemek, yayın ve konferanslar yoluyla duyuru yapmak ve böylece küresel diyalog başlatarak dünyada barış ve anlayış için yeni yaklaşımlar yaratmak vardır.

Rotary Vakfının mütevelli Heyeti tarafından seçilen bazı belirli Rotary Barış Programları vardır. Bu gibi Barış programlarının bir çoğu başkanlık konferansı ile birlikte uygulanmaktadır. 

 

PAUL HARRİS DOSTLARI

Rotary'de Rotary Vakfına gönüllü olarak bağış verilmesini arttı rma yolunda en önemli adım 1957 yılında olmuştur. 0 Yılda Paul Harris Dostları adına bir bağış kampanyası açılması ilk defa teklif ediliyordu. Bu fena yapılan 1.000 dolarlık bağış yapma fikri çok yavaş gelişiyordu. Ama 1970 yılına gelindiğinde bu fena yapılan bağışlar birden popüler olmaya başladı. Ozellikle Paul Harris Dostlarına verilen madalyalar, rozetler ve gösterişli belgeler ile Rotary Fonuna dünyanın dört bir yanından Rotaryenler ve Rotaryen dostları tarafından yapılan bağışlar akmaya başladı.

Paul Harris Dostları fon biriktirme kampanyası ile birlikte Dost Adayları üyeliği de ihdas edilmiştir. Paul Harris Dostları olarak kabul edilmek için bir defada 1.000 dolar bağışta bulunmak gerekirken, önce 100 dolarlık bağış yapıp bunu sonradan 1.000 dclarak tamamlama tahhüdünde bulunan üyeler bu süre içerisinde Paul Harris Dostları sıfatını almazlar, ancak bağış toplamı tamamlandığında asil olarak Paul Harris Dostlarına katılırlar.

1995 yılına kadar toplam 470.000'den fazla Rotaryen bu anlamlı bağışı yaparak Paul Harris Dostları olarak kabul edilmiştir. Bu gönüllü bağışçılar ile 160.000 kadar Rotaryen de Dost Adayları bağış programına yazılarak isimlerini Rotary Vakfının listesine yazdırmışlardır.

Bu fena daha önce verdiklerine ek olarak tekrar 1000 dolar bağışta bulunan Paul Harris Dostlarına bunun sembolü olarak altın bir rozet verilmektedir. Bu rozet'in üzerindeki her mavi taş, bağışlanan 1.000 doları gösterir ve rozetteki bu mavi taşların toplamı 5.000 dolara kadar çıkabilir.

Dünyada iyi niyet ve karşılıklı anlayışın yapılanması ve gelişmesi için çok çeşitli programlar üreten Rotary Vakfının yeni projeler üretebilmesi için gereken maddi desteği sağlamada çok büyük bir teşvik unsuru olan Paul Harris Dostlarına katılmak her Rotaryenin gönlünde yatan bir idealdir. 

 

DEGERLİ HİZMET TAKDİRNAMESİ ve SEÇKİN HİZMET ODULU

Rotary Vakfının müteveli Heyeti tarafından zaman zaman Rotaryenlere verilen iki tane çok özel takdir belgesi vardır. Bunlar Rotary Vakfı tarafından üstün hizmette bulunan rotary üyelerine hizmetlerinin takdir edildiğini göstermek üzere verilen belgelerdir. Rotary'nin verdiği belgelerden "Rotary Değerli Hizmet Takdirnamesi", Rotary Vakfı programlarını geliştirme yolunda belirgin ve özverili hizmette bulunan Rotaryen üyelere verilir. Böylece, Vakfın amacı olan, dünyada yaşayan insanlar arasında karşılıklı anlayış ve dostluk ilişkilerini güçlendirme yolunda üstün katkıda bulunan bir rotaryen bu belge ile takdir edilmiş olur.

İkinci ödül olan "Seçkin Hizmet Odülü" ise, Rotary Vakfına çok daha geniş, kapsamlı ve özverili olağanüstü hizmet veren ve bu hizmetleri Bölgesel sınırları aşıp uzun süreli olarak devam eden Rotaryenlerin hizmetlerini takdir için verilir. Seçkin Hizmet Odülüne hak kazananlar, genelde, normal olarak Değerli Hizmet Takdirnamesi almaya haz kazanmış, ancak uluslararası anlayışı arttırma gayretleri devamlı olan Rotaryenlerdir ve Rotary Vakfı tarafından onurlandırma belgesi olarak verilir.

Bu seçkinlik göstergesi olan belgeler kişilikli örnek bir hizmet sergileyen ve maddi katkısı aranmadan bu davada Rotary Vakfına kendini adayan kimselere verilmektedir. Genellikle bir yıl içerisinde bu tür ödüle layık görülen kişilerin sayısı 50'yi geçmiştir. Değerli Hizmet Takdirnamesi almaya hak zanan bir rotaryen normal olarak aradan 4 veya daha fazla yıl geçmedikçe Seçkin Hizmet Odülü'ne aday gösterilemez.

Rotary Vakfı Mütevelli Heyetince bu ödüllere layık bulunmak ve böyle bir ödülün alınması, herhangi bir Rotaryen için çok gurur verici bir olaydır. 

 

ROTARY'DE HALKLA İLİŞKİLER

Tarihsel olarak Rotaryenlere öğretilen bir efsane vardır. Bu inanışa göre Rotaryenler yaptıkları işler ve ortaya koydukları eserlerle anılmalı ancak bunu duyurma çabasına girmemelidir ve Rotary'nin yaptığı iyi işler esasen kendini belli eder düşüncesi hakimdi. 1923 yılında bir Rotary politikası olarak benimsenen "Rotary'nin hiç bir faaliyeti reklam ve kendini tanıtma amacıyla yapılmamalıdır" prensibi Rotary kulüplerinin yaptıkları toplumsal hizmetlerin kimsele duyurulmaması ve halkla ilişkiler konusunda girişimde bulunmaması gerektiği gibi algılanmıştır.

Gerçekte, 1923'de kabul edilmiş olan bu prensip beyani bir başka şekilde ifadesini bulmuştur. Bunda da: "İyi yürütülmüş değerli projelerin halka duyurulması Rotary etkinliğinin göstermesi" açısından önemli görülmüştür.

1970 yılının ortalarında ise daha modern bir halkla ilişkiler metodu benimsenerek "Halkla ilişkilerin iyi olması, iyi bir duyuru faaliyeti ve olumlu bir imaj yaratılması Rotary'nin amaçları için yapılmalıdır ve gereklidir. Çünkü esas hedef karşılıklı anlayışın gelişmesi, amaçlarının ve programlarının takdir edilmesi, destek görmesi ve Rotary'nin insanlığa hizmet ağının büyütülmesidir. Rotary'nin başarısı için aktif bir halkla ilişkiler düzeni kurması çok yaşamsal bir önem taşır.

İyi yürütülmüş bir hizmet projesi Rotary mesajının halkla iletilmesinde en etkili bir araçtır. Rotary kulüplerinin başarı ile tamamladıkları bir hizmet projesini halka duyurmak için her gayreti göstermesi gerekir.

Rotary kulüpleri ve Bölgelerinin yaptıkları toplumsal hizmet çalışmalarını uygun yöntemlerle halka duyurup halkla ilişkilerini etkin hale getirirken Rotaryenlerin unutmamaları gereken bir husus Rotaryenlerin Rotary'nin toplumda yapmak istedikleri soylu amaçla ve girişimler olmalıdır. Ancak, dünya Rotary hakkında ne düşünür? Rotary dünya için ancak yaptıkları işler ve gerçekleştirdikleri hizmet demektir. Bunu her zaman hatırımızda bulundurmalıyız.

 

ROTARY AMBLEMİNİN KULLANIMI

Uluslararası Rotary'yi temsil eden işaretleri içeren ve Retary'nin sembolü olarak kullanılan amblem ABD. patenet bürosunda hem bir ticari marka olarak, hem de "hizmet markası" olarak tescil edilmiş bulunmaktadır. Bu tescil ile aynı amblemin bir başkası ve yetkisiz diğer kuruluşlar tarafından uygun olmayan biçimde kullanımı önlenmiş olmaktadır. Rotary'yi sembolize eden bu amblem hiç bir şekilde değiştirilmemelidir.

Rotaryenlerin bu amblemi bir klapa düğmesi gibi takıp kullanmaları uygun olur. Uluslararası Rotary Direktörlüğünün izni doğrultusunda bu amblemin ceketlerde, kalemlerde, şapkalarda ve benzeri kişisel eşyalarda kullanılması çok sık görülmektedir. Yine aynı amblemin bir işaret ve tanıtım amacı ile Rotary rozeti, bayrağı, yol işareti ve resmi evraklarda başlık olarak kullanımı gayet doğaldır.

Rotary amblemi hiçbir şekilde ticari amaçlarla kullanılmamalıdır. Yine bu amblemin hiçbir şekilde bir politik kampanya için veya Uluslararası Rotary tarafından tanınmayan bir başka ad veya amblemle birlikte kullanılmasına izin verilmez. Rotaryen olan kişiler işlerini attırmak amacı ile Rotary amblemini kişisel kartvizitlerde, başlıklı firma kağıtlarında veya iş amaçlı başka yerlerde kullanamazlar. Ayrıca, Rotary ambleminin Rotaryenlerinin işyerlerinin kapılarında veya pencerelerinde kullanılması uygun değildir.

Rotaryenlerin hepsinin Rotary ambleminin gururla takmaları ve kullanmaları önemli ve bunun sorumluluğunu duymaları gerekir. Yukarıda sıralanan yasaklamalar ve kullanımına getirilen sınırlamaların amacı Rotary ambleminin kötüye kullanılmasını önlemek ve bu amblemin teşkilata her zaman için bir ayrıcalık işareti sayılmasını sağlamak içindir. 

,

ÖZEL ROTARY GÜNLERİ VE TAKVİMİ

Rotary takviminde yılın bazı ayları Uluslararası Rotary'nin önemli bazı programlarının vurgulandığı ve uygulandığı özel aylardır.

- Her yılın Ocak ayı Rotary'nin Tanıtım (Bilinçlendirme> Ayı'dır. Bu ay içerisinde Rotary hakkında daha fazla bilgi edinme ve çalışmalarını öğrenmek üzere toplumun ve üyelerimizin daha çok haberdar olmaları için çalışmalıdır.

 - Şubat ayı ise Dünya Anlayış Ayı'dır. Bunun için Şubat ayının seçilmiş olmasının nedeni 23 Şubat gününün Uluslararası Rotary'nin kuruluş yıldönümü olmasıdır. Bir ay içerisinde Rotary kulüpleri özel programlar düzenleyerek uluslararası anlayış ve iyiniyeti arttırıcı etkinlikler yapmak; Dünya Toplum Hizmeti projelerini dünyanın çeşitli yerlerinde yaygınlaştırmak gibi faaliyetlere ağırlık verilir.

- 13 Mart gününe isabet eden hafta ise Dünya Rotaract Haftası olarak kabul edilmiştir. Bu hafta içerisinde Rotary kulüpleri ve Bölgeler bazı projelerin Rotaract kulüpleriyle birleştirerek onların çalışmalarına ışık tutarlar.

- Nisan ayı Rotary'nin Dergi Ayı'dır. bu ay süresince Rotary kulüpleri "THE ROTARIAN' adlı derginin ve bölgesel diğer Rotary yayınlarının okunması ve kullanımını arttırıcı çalışmalarda bulunurlar, programlar düzenlerler.

- Ağustos ayı Ustelik ve Uyelik Geliştirme Ayı'dır. Bu ayda Rotary'nin büyüme gereksinimi, yeni üyelerin araştırılması ve. yeni kulüpler kurulması üzerinde durulur.

- Eylül ayı gençlik ayıdır. Dünyadaki Rotary kulüpleri çocuklara ve gençlere yönelik Rotary destekli programlara özel bir önem verirler. Bir ay içerisinde kulüplerin çoğu gençlik mübadele faaliyetlerine ayrı bir ilgi göstererek çalışmalarını bu konuda yoğunlaştırırlar.

- Ekim ayı Meslek Hizmetleri Ayı'dır. Bu ay içerisinde kulüpler tek tek her Rotaryenin meslek ve iş yaşamlarının önemini vurgulayarak ön plana çıkartırlar. Düzenlenen özel faaliyetlerle Meslek Avenü'sü çalışmalarını arttırırlar.

- Kasım ayı Rotary'nin Vakıf ayıdır. Çeşitli kulüpler ve bölgeler Rotary Vakfının programlarına dikkati çekecek çalışmalar yaparlar. Bu çalışmalar ile vakfa maddi destek sağlamak ve Paul Harris Dostları için bağış toplamaya yönelik faaliyetler ve duyurular yaparlar.

Bu özel aylardan her biri Rotaryenler arasında bilgi arttırır. 

 

ROTARY'NİN YAYGINLAŞTIRILMASI

Her yeni bir günün on iki saatinde yeni bir Rotary kulübü dünyanın bir yerlerinde kurulup kaydını yaptırmaktadır. Bu olay halen dünyanın 180 ülkesi ve coğrafi bölgesinde bu hızla devam etmektedir. Bu sürekli artış olgusu içinde sayısal olarak artan Rotary kulüpleri, Uluslararası Rotary'nin dünya çapındaki programlarının ve etkinliğinin yayılmasında çok önemli bir unsudur. Rotary'nin temel prensiplerinin serbestçe uygulanabileceği her yerde yeni Rotary kulüpleri kurulabilir. Başarılı bir kulübün kurulup çalışmalarını sürdürülebileceği her ortamda yeni bir kulüp kuralabilir.

Yeni bir kulübün kurulabilmesi için o kulübün belirli bir "semt"te veya açıkça sınırları belirli yerel bölge içinde yeterli sayıda iyi karakterli, iş ve meslek adamının bulunması, o yörede bir kulübün kurulması için yeterlidir. Teklif edilecek yeni bir kulübün kurulabilmesi için o yörede en az 40 iş ve meslek sınıfı ile en az 25 üye olmak isteyen kişinin olması gereklidir. Bazı durumlarda mevut kulüplerden bir tanesi, kendi kulübün sınırlarını daraltarak yeni kurulacak kulüp lehine feragatta bulunabilir veya aynı bölgeyi, kurulacak yeni bir kulüple paylaşmayı kabul edebilir.

Yeni bir kulüp, kuruluş aşamasında öncelikle kendi semti veya yöresinde bir araştırma yaparak yeni kulüp kurmak suretiyle yaygınlaştırma imkanlarını araştırmalıdır. Yeni kulüplerin kurulması aşamasındaki kuruluş organizasyonları Bölge Guvernörünün tayin edeceği bir temsilcinin nezaretinde yapılmalıdır. Yeni bir kulübün kurulması sırasında istenilen hususlar Standart Rotray Kulübü Ana Tüzüğünün yeni üylerce kabulü; meslek ve iş sınıflandırmaları açıkça yapılmış 25 yeni üyenin başvuruşu; kayıt için gerekli tescil ücretinin ödenmiş olması, aday kulübün haftalık toplantılarını yapıyor olması ve kurulan yeni kulübün açıkça belirleyen adının benimsenmiş olması gereklidir. Bir aday kulübün resmen Rotary kulübü olarak tanınabilmesi için o kulübün Uluslararası Rotary yönetim kurulu tarafından onaylanması yani charter olayının resmen kabul edilmiş olması şarttır.

Yeni kulüplerin kuruluşuna yardımcı olup işbirliğinde bulunmak her Rotaryenin asii görevi ve bulunmaz bir fırsatıdır. Hergün en az iki yeni Rotary kulübünün dünyanın herhangi bir yerinde kurulmakta olduğunu bilmek; bu yeni kulüplerin yarın ve ileriki günlerin herbirinde devam edeceğini bilmek, dünyada Rotary hizmeti ve Rotary düşüncesinin yaygınlaşmadaki hayatiyetinin bir göstergesidir.
 

.

 

 
 
   

Copyright © 2006 [Ankara Oran Rotary Kulübü]